Wat moet je nu op je 65ste?

(deel 2)

150_de_heer_poelmann.jpgIn de vorige aflevering heb ik u beloofd terug te komen op beleggingen die een regelmatig inkomen verschaffen voor gepensioneerden. Ik heb u toen iets verteld over de Closed-end fondsen die elke maand weer met een uitkering komen en zodoende een welkome aanvulling zijn op uw pensioen.

Vandaag wil ik u iets meer vertellen over de mogelijkheden om actiever te beleggen en toch over een regelmatig extra inkomen te beschikken. U hebt met deze wijze van beleggen wat meer invloed op de keuze van uw beleggingen. Ze kunnen een hoger inkomen opleveren, maar zijn tegelijkertijd ook een tikje risicovoller. Niet dat u daar bang voor moet zijn, want angst moet uw leven niet gaan controleren en zeker niet uw beleggersleven. U kunt de angst voor het onbekende omzeilen door gebruik te maken van een aantal gereedschappen, die zowel een hoog dividend opleveren als ook nog groei in uw portfolio kunnen realiseren. Er zijn de afgelopen 10 jaar een aantal nieuwe mogelijkheden op de markt gekomen die beleggers daarbij helpen. Ik vertel u daar vandaag iets meer over. De voorbeelden die ik hierbij aanhaal, doen zich specifiek in Amerika voor en de aandelen van de ondernemingen zijn gewoon op de Amerikaanse beurzen te krijgen.

Op de eerste plaats hebben we de Business Development Companies (BDC’s). Dit zijn fondsen die zich ten doel gesteld hebben, met de gelden die beschikbaar komen, kleine bedrijven die opstartkapitaal nodig hebben, de helpende hand te bieden. De fondsen verkrijgen geld door de uitgifte van aandelen en die kunnen u en ik gewoon op de beurzen kopen. De BDC’s keren een hoog dividend uit. Zij kunnen dat omdat ze door de Amerikaanse regering vrijgesteld zijn van het betalen van vennootschapsbelasting. Als tegenprestatie moeten zij 90% van hun winsten in de vorm van dividend uitkeren. Sommige doen dat maandelijks, anderen elk kwartaal. BDC’s zijn een wat volatiele belegging, die last hebben van recessies. Maar als u ze koopt op het einde van een recessie, kan het een heel profijtelijke belegging zijn.

Dan kennen we de Equity Income Securities of Income Deposit Securities. Hier gaat het vaak om een combinatie van aandelen en obligaties in één certificaat. Ze komen niet veel voor, maar ze zijn wel interessant, omdat u alleen over het dividend de 15% withholding tax moet afdragen. Over het rentedeel hoeft u dat niet. Door het obligatiestukje wordt in feite een bodem gelegd onder de uitbetaling, die door de aanvulling met dividend dan elk kwartaal vrij genereus kan uitvallen.

De volgende groep zijn de Real Estate Investment Trusts (REIT’s). In feite belegt u hier vaak in stenen, ofwel onroerend goed. Deze sector heeft de afgelopen jaren flink te lijden gehad van de economische teruggang en de rendementen die hier kunnen worden gemaakt, zijn nog altijd onevenredig hoog. In feite belegt u hierbij in een poel van onroerend goed of hypotheken. De REIT’s staan eveneens middels aandelen gewoon op de beurzen genoteerd. Ze genieten net als de BDC’s ook van belastingvoordelen van de Amerikaanse regering, maar moeten in ruil daarvoor 90% van hun inkomsten uitkeren. En daar profiteert u als belegger weer van.

Dan hebben we de groep van de Master Limited Partnerships (MLP’s).  Deze ondernemingen vinden we vaak in de energie sector. Ook zij hebben een uitzonderingspositie in de sfeer van de vennootschapsbelasting, omdat de Amerikaanse regering via deze faciliteit de exploratie en het vervoer van olie en gas wil stimuleren. De partnerships hebben een wat ingewikkelde structuur, waar Nederlandse banken en brokers niet goed weg mee weten. Daardoor moeten Nederlandse beleggers vaak meer belasting betalen dan uiteindelijk nodig is. Dat kan voorkomen worden door een rekening te openen bij een Amerikaanse broker (bijvoorbeeld Charles Schwab).

De laatste groep zijn die van de Preferred Stocks. Deze preferente aandelen zijn net als gewone aandelen genoteerd op de Amerikaanse beurzen. Ze keren elk kwartaal uit en over de uitkering hoeft geen withholding tax te worden afgedragen omdat het in feite om rente gaat. De rente zit in de koers ingebakken. Als u deze aandelen koopt of verkoopt, wordt de rente dus niet apart afgerekend.

Als u wat meer concrete informatie wilt hebben over al deze beleggingsvormen kunt u terecht bij de The Dividend Factory, een Nederlandse nieuwsbrief die uitsluitend hoog dividend aandelen behandelt. Behalve concrete aanbevelingen over bovenstaande aandelen heeft deze nieuwsbrief nog een aantal aandelen met hoge dividenden op zijn lijst staan. In zijn nieuwsbrief komt de auteur elke maand met minsten één nieuwe aanbeveling. Let wel, ook hier is spreiding erg belangrijk.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann