Herkansing voor de ING perpetuals

150_de_heer_poelmann.jpg

Het is nog niet zolang geleden dat de bankencrisis de koersen van de in Amerika genoteerde ING perpetuals stevig omlaag duwde. De ING heeft er zeven van en The Dividend Factory heeft er destijds twee van in zijn portfolio opgenomen. U kunt het bonusrapport hier nog eens nalezen wat in januari 2009 over deze perpetuals is verschenen.

De ING perpetuals met een nominale waarde van $25 zijn bijna voor cadeauprijzen te koop geweest. Zo haalde de 8,5% met symbool IGK een dieptepunt op 9 maart 2009 van $3,84. Wie voor deze koers gekocht heeft, zit letterlijk op rozen, want de laatste weken zit de koers tussen de $21 en $24. Bovendien heeft de perpetual sindsdien zeven keer een uitkering gedaan van in totaal $3,72. Iets dergelijks geldt ook voor de 6,375% met symbool ISF. Die haalde op dezelfde datum een dieptepunt van $2,60 en zit de laatste weken tussen de $16 en $18,50. Deze perpetual betaalde sinds het dieptepunt in totaal $2,79 aan uitkeringen. Let wel, op al deze uitkeringen wordt in Amerika geen 15% withholding tax ingehouden.

Er is na de bankencrisis veel te doen geweest over deze perpetuals. Europa heeft de hulp van de Nederlandse regering aan de ING tegen het licht gehouden en in dat kader opgemerkt dat de houders van de perpetuals mee moesten bloeden toen het zo slecht ging met de ING. Voor andere banken betekende dit, dat twee jaar lang geen rente mocht worden betaald op de perpetuals. Echter, de in Amerika genoteerde perpetuals van de ING zijn cumulatief preferent. Dit betekent dat als de rente onverhoopt niet mocht worden uitgekeerd, het moet worden ingehaald voordat andere uitkeringen konden worden gedaan. Dus heeft de Europese Commissie zijn standpunt niet kunnen doorzetten daar waar het ging om deze perpetuals.

De ING probeert nu op een andere manier toch nog wat terug te halen bij de houders van achtergestelde leningen en perpetuals. De bank heeft een bod gedaan om zeven achtergestelde obligaties en perpetuals, in euro’s, dollars en ponden op te kopen of om te ruilen. Het bod is beneden de nominale waarde van de leningen maar boven de koers op het moment, dat het bod bekend werd. Door een bod te doen onder de nominale waarde kan de ING bij succes een boekwinst realiseren die bij het eigen vermogen opgeteld kan worden. Zo slaat de ING twee vliegen in één klap: het eigen vermogen stijgt en de solvabiliteit wordt beter.

Op zeven van door mij gevolgde perpetuele leningen met een notering in New York is, voor zover ik kan overzien, door de ING geen bod gedaan. Het gaat daarbij om de volgende leningen:

ING Groep NV 6,125% (NYSE: ISG)
ING Groep NV 6,20% (NYSE: ISP)
ING Groep NV 6,375% (NYSE: ISF)
ING Groep NV 7,05% (NYSE: IND)
ING Groep NV 7,20% (NYSE: INZ)
ING Groep NV 7,375% (NYSE: IDG)
ING Groep NV 8,50% (NYSE: IGK)

Op twee dollarleningen heeft de ING een cash bod gedaan van 80%. Of de ING in de komende tijd een bod zal uitbrengen op één van de 7 bovenstaande leningen en of dat ook in cash zal zijn, blijft afwachten. De Europese Commissie zal daar ongetwijfeld een mening over hebben, want de houders van bovenstaande leningen hebben tot nu toe weinig meer gemerkt van de moeilijkheden bij de ING, dan flinke koersschommelingen de afgelopen jaren. Wie van die koersschommelingen heeft geprofiteerd en op een laag punt heeft ingekocht, zit op een flinke winst plus uitkering.

Als we de 80% even als norm aanhouden, dan is het niet uit te sluiten dat de ING vandaag of morgen met een bod komt op de drie perpetuals met de laagste rente. De koersen daarvan noteren immers lager dan de 80%. Maar wie zegt dat 80% de norm is? Trekken we die op naar 90%, dan komen nog drie leningen voor aflossing in aanmerking. Zelfs voor beleggers die nu nog instappen, kan dat een mooie koerswinst betekenen plus elk kwartaal een uitkering met een rendement van ruim 8%! De koersen van de zeven Amerikaanse perpetuals fluctueren flink. Als u ze nog niet hebt, zet ze dan op een verlanglijstje om bij een volgende koersdaling toe te slaan!
 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann