Jaargang 6, nummer 43, 9 oktober 2017

  

Obligaties in de euro 

Eric Poelmann 
Vorige week heb ik u beloofd dat ik u een aantal van mijn posities geef in euro obligaties. De meeste van mijn obligaties zijn perpetuals. In feite worden die tot het kapitaal van de uitgevende onderneming gerekend. Perpetuals hebben dus een hoger risico dan gewone obligaties. Het zijn eerder een soort achtergestelde obligaties. Zolang het goed gaat worden ze beschouwd als obligaties. Maar komt de uitgevende onderneming in de problemen, dat hebt u als houder van de perpetual minder rechten dan de houders van obligaties. Van een aantal perpetuals heb ik de details niet op internet kunnen vinden. De komende weken zal ik proberen de informatie direct bij de onderneming op te vragen.

Nog even dit. In obligaties wordt over het algemeen niet zo levendig gehandeld als in aandelen. Dat betekent, dat u wat geduld moet hebben bij aankoop en verkoop. Leg altijd een limiet in. Als u klant bent bij Binck, dan is het handig om af en toe te kijken, hoeveel er in een obligatie wordt gehandeld. U kunt dit eenvoudig doen door bovenin de site “overig” aan te klikken en dan obligaties. Klik vervolgens onder staatsobligaties naar bedrijfsobligaties. Rechts op de site ziet u een radartje. Klik die aan en kies de kolommen die u wilt zien. Ik adviseer u in ieder geval de klommen opgelopen rente, volgende coupon, einde looptijd en cumulatief volume in uw overzicht op te nemen. Hoe hoger het cumulatief volume, hoe meer er in de obligatie wordt gehandeld.    

Achmea 6% 2006-perpetual. Voorheen was dit een Eureka perpetual. Het gaat hier om een lening van euro 600.000.000. De rentebetaling vindt plaats op 1 november. De lening heeft een call date sinds 1 november 2012. Dat betekent dat Achmea de lening vanaf die datum kan inroepen. Dat is wel aan regels gebonden. Inroeping kan plaatsvinden maximaal 60 dagen voor 1 november en minimaal 30 dagen. Dat betekent, dat inroeping dit jaar niet meer kan. Volgend jaar kan wel, maar hoeft niet. Deze situatie kan voortduren tot 2099. Deze lening zal altijd rond de 100 noteren vanwege de call date. Afgelopen vrijdag was dat 105,56.

Allianz 5,375% 2006-perpetual. Het gaat hier om een lening van euro 800.000.000 waarvan de looptijd oneindig is. Ik kan op de website geen call date ontdekken. De eerstvolgende rentedatum is 3 maart 2018 en zo verder elk jaar op 3 maart. Allianz is een sterke Duitse onderneming op gebied van verzekeringen en beleggingen. 

ASR NL 10% 2009-perpetual. Hier gaat het om een lening van 386.305.500. Dit is een obligatie met een wat hoger risicogehalte. De obligatie is eeuwigdurend, maar mag op 26 oktober 2019 vervroegd worden afgelost. Bovendien wordt na 26 oktober 2019 de coupon variabel en zal gelijk worden aan het 3-maands Euribor tarief plus een opslag van 9,705%. Die rente wordt dan bovendien niet meer jaarlijks betaald, maar aan het eind van elk kwartaal. Na de call date in 2019 mag ASR elk jaar besluiten de lening af te lossen. Als vanwege de solvabiliteit van de onderneming geen dividend wordt uitbetaald, mag ASR afzien van het betalen van rente op de lening, maar dat is uitstel. Op het moment dat dividendbetalingen worden hervat, moet alsnog de rente worden uitbetaald, plus rente op die rente. Alles bij elkaar een lening, waarbij u als belegger wel moet weten, dat er risico’s aan de lening zitten.

Rabobank Certificates 6,5% FRN 2013-perpetual. De meest verhandelde perpetual op de Amsterdamse beurs. Logisch, want het gaat hier om een lening van 7.449.034.000. De lening loopt tot 29 maart 2099. Vier keer per jaar wordt er rente uitgekeerd. De eerstvolgende rentedatum is 29 december 2017. 

 
Hartelijke groet,
Eric Poelmann 


De auteur heeft posities in al deze obligaties  

Eric Poelmann (1947) is redacteur van DividendRadar.nl een website voor de dividendliefhebber. Nu de rente zo laag staat, realiseert hij zich als geen ander dat dividend een serieus alternatief is voor beleggers die van inkomen uit hun spaargeld afhankelijk zijn. Wekelijks publiceert hij over allerlei vormen van dividendinkomen. Daarbij komen zowel conservatieve beleggingen als de wat meer speculatieve beleggingen in dividendaandelen aan de orde.