Dividend liegt niet!

 

150_de_heer_poelmann.jpgBehalve trendinvloeden als een bull- en bearmarket, zijn er drie fundamentele maatstaven om de waarde van een aandeel te meten: Het dividendrendement, de koers/winst verhouding en de koers/boekwaarde ratio. Voor wie de werkelijke winst van een onderneming wil achterhalen, zal gedwongen zijn dieper in de cijfers van een onderneming te duiken. Want bepalend voor de winst zijn ook afschrijvingen, cashflow, voorraadaanpassingen en de opbouw van voorzieningen. Een goede accountant kan van een voortreffelijke winst een resultaat maken dat er maar zozo uitziet en omgekeerd, waarbij bijvoorbeeld belastingoverwegingen een rol spelen. Maar er kunnen ook hele andere overwegingen een rol spelen. Bijvoorbeeld als een onderneming zijn eigen vermogen wil verhogen en daarvoor nieuw kapitaal wil aantrekken door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarvoor is het aantrekkelijk als de koers van het aandeel zo hoog mogelijk is en een belangrijke impuls daarvoor is een zo hoog mogelijke winst per aandeel. Aan de andere kant zijn er in het verleden ook wel eens ondernemingen van beschuldigd in een bepaald kwartaal het resultaat te drukken om het management zo in de gelegenheid te stellen op een lager niveau opties te krijgen. Met als doel meer te verdienen als de verstopte winst op een later moment alsnog werd vermeld en de koers van het aandeel daarmee een extra impuls kreeg. Winst is dus manipuleerbaar. Met dividend is dat veel moeilijker. Hier gaat het om echt geld en niet alleen om de cijfers op de balans. Eens dat een dividend door een onderneming wordt betaald is het immers weg. Zodra het over dividend gaat kan de boekhouding zich niet meer van trucjes bedienen. Een onderneming betaalt het of niet. Als het niet wordt betaald, dan is daar meestal een goede reden voor! Het management van een onderneming weet beter dan wie ook, hoe gezond een onderneming financieel in elkaar zit en wat er in de nabije toekomst aan winsten mogen worden verwacht. Zeker bij de grote ondernemingen gaat geen dividend worden betaald of verhoogd als daar geen verantwoord resultaat aan ten grondslag ligt. Daarom zijn stijgende dividenden een goede graadmeter voor de winstontwikkeling bij ondernemingen. Dividend is dus niet alleen een betrouwbare bron van inkomsten, het is ook een graadmeter voor groei in de toekomst. Dividendtrends zijn daarmee een goede indicatie of een aandeel in koers zal gaan stijgen. Als een dividend wordt verhoogd gaat de koers van een aandeel in de regel omhoog, waarmee de gestegen waarde van de investering wordt weergegeven. Het omgekeerde zal het geval zijn bij een dividendverlaging of als het dividend zelfs helemaal wordt geschrapt. Want zelfs de dreiging van een dividendverlaging zal beleggers angst inboezemen, omdat ze zich terdege ervan bewust zijn dat een verlaging gevolgen zal hebben voor de koers van het aandeel. Ook het management van grote ondernemingen, de blue-chips, zijn zich ervan bewust dat een dividendverlaging gevolgen kan hebben voor de koers. Zelfs in moeilijke tijden zullen ze daarom proberen een dividendverlaging te vermijden. Het is interessant te zien welke ondernemingen hun dividendpolitiek in de afgelopen crisisjaren overeind hebben gehouden.

In Nederland concentreert Groeidividend.nl zich uitsluitend op aandelen die een constante groei van hun dividend laten zien en een indrukwekkende historie in dividenduitkeringen hebben. Door een relatie te leggen tussen groei van het dividend en de koersontwikkeling slaagt deze nieuwsbrief erin optimale aan- en verkoopmomenten voor deze aandelen te bepalen. Daardoor is het mogelijk bovenop het dividendrendement een extra rendement op blue-chips aandelen te realiseren.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann