Jaargang 1, nummer 84, 14 november 2012

 

Wat betekent de Fiscal Cliff voor
de Nederlandse belegger?

 

150_dhr_e_poelmann.jpgAfgelopen week werd de democraat Barack Obama herkozen als president van Amerika en daarmee kunnen we nu overal in de pers lezen over wat in Amerika heet: The Fiscal Cliff. Ook Amerika is dringend toe aan een financiële hervorming. Net als in Europa wordt er meer geld uitgegeven dan er binnenkomt en Obama wil daarin verandering brengen. Alleen verschillen hij en het Huis van Afgevaardigden, waar de republikeinen de meerderheid hebben, over de wijze waarop dit moet gebeuren. De republikeinen zetten daarbij in op forse bezuinigingen in vooral de zorg. Als de onenigheid blijft bestaan en er gebeurt niets vóór 31 december, krijgen we in Amerika te maken met een aantal automatismen. Aan de uitgavenkant betekent dat forse bezuinigingen onder meer op defensie. Aan de inkomstenkant worden de tijdelijke belastingverlagingen, die president Bush had geïntroduceerd, teruggedraaid voor iedereen. Dat laatste wil Obama vermijden. Hij wil alleen voor de rijken met een inkomen boven de $250.000 de voordelen terugdraaien. Iets waaraan de Republikeinen niet willen meewerken. Mocht er niets gebeuren en daarmee de automatismen dus op 1 januari in werking treden, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie. Veel Amerikanen voorzien dan een nieuwe recessie.

Nederlandse beleggers met Amerikaanse aandelen in hun portfolio’s zijn bang dat zij met de belastingverhogingen te maken krijgen omdat die voor Amerikanen niet alleen slaan op het inkomen uit arbeid, maar ook op inkomen uit rente en dividend. Laat ik het maar gelijk zeggen, ik kan u geruststellen. Amerika en Nederland hebben in een belastingverdrag afgesproken dat alleen bij dividenduitbetalingen 15% withholding tax zal worden ingehouden. Over rente wordt niets ingehouden. Heeft u dus obligaties of preferente aandelen en wordt daarover rente uitbetaald, dan ontvangt u de volle 100%. Ook in de toekomst, voor zover ik althans nu kan overzien. Over de meeste dividenden geldt de 15% witholding tax inhouding, maar er zijn enkele uitzonderingen zoals de MLP’s, waar een inhouding van 35% geldt. Details hierover vindt u in de nieuwsbrief van The Dividend Factory. Voor Amerikanen gaat de dividendbelasting in de meeste gevallen van 15% naar 39% en daar komt nog eens een toeslag van meer dan 4% bovenop om de nieuwe zorgkostenwet van Obama te kunnen financieren. Maar inwoners van Nederland en België krijgen hier dus niet mee te maken. Daar blijft alles bij het oude. Overigens wil ik er nog wel even op wijzen dat de 15% withholding tax in Nederland op het eind van het jaar mag worden verrekend met de 1,2% vermogensrendementsheffing, die u in box drie betaalt.

 

Met vriendelijke groet,

Eric Poelmann