Jaargang 1, nummer 91, 10 december 2012

 

De “geheime nummers” die elke dividend belegger moet kennen

 

Eric PoelmannVeel beleggers kiezen in deze onzekere tijden voor de meest zekere vormen van beleggen. Inkomen is daarbij meer en meer een gegeven. We hebben de afgelopen jaren een hausse gezien in obligaties. Nu de rente niet meer daalt, is de liefde voor obligaties wat afgenomen. Sterker nog, als straks de rente weer eens zou gaan stijgen, is de obligatiemarkt niet de plaats waar u als belegger moet zijn. Daarom maken steeds meer beleggers een keuze voor beleggen in aandelen die dividend opleveren. Daarbij kunt u kiezen uit verschillende vormen zoals hoogdividend met een wat hoger risico met The Dividend Factory, maandelijkse dividenduitkeringen met PensioenDividend.nl of voor de Alsmaar Meer Dividend Betalers (AMDB’s) met GroeiDividend.nl. Als belegger moet u bij het maken van uw keuze wel uw huiswerk goed doen, want elke vorm heeft zo zijn eigen voordelen en risico’s. De meest veilige vorm is die van beleggen in AMDB’s, maar dan moet u in de beginjaren wel genoegen nemen met een veel lager rendement. Belegt u in dividendaandelen, dan zijn er een paar “geheime nummers”, getallen of criteria dus, waar u bij uw keuze op moet letten. De mate van risico die u wilt lopen, bepaalt u zelf. Maar doorgaans kan ik wel zeggen, hoe hoger het dividendrendement, des te hoger is ook het bijbehorende risico. Aan welke “geheime nummers” moet u aandacht besteden? 

Dividendrendement: Eén van de eerste dingen die u voor u zelf moet uitmaken, is de hoogte van het dividend die u op uw belegging wilt realiseren. Meestal is bij 3% bij mij wel de ondergrens, tenzij er van aandelen sprake is, die als extra “veilig” worden beschouwd en regelmatig hun dividend verhogen. In deze column refereer ik daarbij nogal eens aan Coca Cola (NYSE: KO) en Wal-Mart (NYSE: WMT).

Vijf jaar dividendgroei van minimaal 1%: Dat lijkt misschien wat weinig, maar u moet dit criterium ook zien tegen de achtergrond van wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Sinds 2008 hebben een aantal bedrijven de betaling van dividend tijdelijk moeten staken, dan wel zijn ze niet in staat geweest hun dividend te verhogen voor tenminste twee jaar of meer. Daarom hebben bedrijven, die zich aan de bevriezing van hun dividend hebben weten te onttrekken, mijn voorkeur.

Return on Equity (ROE) van minimaal 10%: Veel beleggers schenken aan de ROE onvoldoende aandacht. Toch is het een belangrijk gegeven, omdat het aantoont in hoeverre een onderneming in staat is geld te verdienen met het geïnvesteerde kapitaal van de belegger. U kunt de ROE gemakkelijk uitrekenen door de winst te delen door het aandelenkapitaal. Ondernemingen die 10% of meer winst kunnen halen op het geïnvesteerde vermogen, beschouw ik als succesvol. Meestal hebben deze onderneming ook een solide groeiplan.

Vijf jaar winstgroei van minimaal 1%: Omzetgroei alleen is niet genoeg. Een onderneming moet ook in staat zijn een continue winstgroei te laten zien. Ook hier spelen de crisisjaren een belangrijke rol. Ondernemingen die in 2008 en 2009 in staat zijn geweest meer winst te maken, hebben mijn voorkeur. En tenslotte is het ook zo dat een onderneming zijn dividend alleen blijvend kan verhogen, als ook de winst voortdurend stijgt.

Koers/winst verhouding lager dan 20: De beurzen hebben over een reeks van jaren een koers/winst verhouding gekend van 15 à 16. Heeft een aandeel een lagere koers/winst verhouding, dan is er een goede kans dat een dergelijk aandeel ondergewaardeerd is en dat het dividend in de komende jaren kan stijgen. Overigens moet daarbij ook gelet worden op de sector waarin een onderneming werkzaam is. Zo heeft de bankensector de laatste jaren een relatief lage koers/winst verhouding gekend, zonder dat de banken nu echt een aantrekkelijke belegging waren.

Pay-out ratio lager dan 75: Het gaat hier om het dividend als percentage van de winst. Hoe hoger deze ratio, hoe meer de onderneming afhankelijk is van winstgroei, ook in mindere jaren, om zijn dividend te kunnen verhogen dan wel handhaven. En aandeelhouders moeten al helemaal niet willen, dat een onderneming zich in de schulden moet steken om aandeelhouders tevreden te houden. Alleen als een onderneming extreem goed groeit, is een ratio van 75 acceptabel. Veel beter is het uw keuze te beperken tot aandelen die een ratio hebben van minder dan 60.

Hoe meer criteria u op uw belegging wilt toepassen, hoe veiliger u zit. Maar heeft u liever gelijk veel dividend, dan weet u, dat u op één of meer van de bovengenoemde criteria concessies moet doen.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann