Jaargang 2, nummer 20, 13 maart 2013

 

Hoog dividend of laag dividend
blijft een afweging

 

Eric PoelmannVeel dividendbeleggers vragen zich af waar ze verstandig aan doen, beleggen in aandelen met een hoog dividend ofwel genoegen nemen met een lager dividend en daarnaast een grotere kans op groei. Beide vormen van dividendbeleggen hebben voor en nadelen. Probleem voor beleggers vandaag de dag is dat spaartegoeden bij de bank niet veel opleveren. Wie dus van de opbrengst van zijn geld moet leven, kiest sneller voor aandelen met een hoog dividend. Daarbij zijn de risico’s voor aandelen met een hoog dividend over het algemeen groter. Want het is in de regel niet voor niks, dat een onderneming een hoog dividend moet uitbetalen. Maar wie de risico’s voor lief wil nemen is hoog dividend zeker een optie. The Dividend Factory is gespecialiseerd in dit soort aandelen. Deze nieuwsbrief heeft zijn focus voor het merendeel op individuele bedrijven, die soms per maand, maar meestal per kwartaal dividend uitkeren.

Voor beleggers die hun risico wat meer willen spreiden, is Elke Maand Dividend een goed alternatief. Deze nieuwsbrief specialiseert zich in fondsen met een notering in New York, die maandelijks een uitkering doen. Ook deze fondsen hebben over het algemeen een hoog dividend, waarbij veel fondsen een groot deel van hun vermogen hebben belegd in obligaties. Het risico daarbij ligt in de rentestand. Voorlopig zal die nog wel stabiel blijven, maar indien de rente oploopt, zullen de waardes van die fondsen onder druk komen te staan. Het grote voordeel van de fondsen is de maandelijkse uitkering en de maximale spreiding. Want bij een belegging in 10 tot 15 fondsen, spreidt u uw vermogen al snel over honderden bedrijven.

Dividendbeleggers, die niet zozeer direct inkomen uit hun vermogen nodig hebben, kunnen overwegen of GroeiDividend voor hun een alternatief is. Deze nieuwsbrief concentreert zich op bedrijven die een bewezen historie hebben van jaarlijkse dividendverhogingen. Over het algemeen hebben deze aandelen een dividendrendement dat ligt tussen 2% en 3,5%. Veel lager dus dan de hoog dividend aandelen. Daar staat tegenover dat de aandelen van deze Alsmaar Meer Dividend Betalers, dankzij het stijgende dividend in de loop van de jaren, in koers blijven groeien.

Prefereert u meer de Doe-Het-Zelf aanpak boven een abonnement, dan moet u bij uw selectie op een paar zaken letten. Op de eerste plaats adviseer ik u te kijken naar de dividendontwikkeling. Heeft een onderneming al 10 of meer jaar elk jaar zijn dividend verhoogd, dan is de kans groot, dat het dividend ook in de komende jaren verder naar boven zal worden aangepast. U moet daarbij wel letten op de pay-out ratio, ofwel het percentage van de winst dat een onderneming als dividend aan zijn aandeelhouders uitkeert. Over het algemeen geldt, hoe lager hoe beter, maar is dat percentage hoger dan 75%, dan is dat over het algemeen een waarschuwingssignaal dat iets bij de onderneming niet helemaal goed gaat. De derde factor waar u op moet letten is de ontwikkeling van de omzet. Stagneert die maar groeit de winst, dan is de kans niet denkbeeldig dat de onderneming kosten spaart ten koste van de toekomst. Bijvoorbeeld in R&D of in de marketing. Tenslotte moet u zich een mening vormen over de toekomstige groeimogelijkheden van een bedrijf door nieuwe producten of nieuwe markten.

Veel beleggers komen aan een analyse van een bedrijf of een fonds onvoldoende toe en beslissen te vaak op basis van een momentopname. Herkent u zich daarin, dan is het raadzaam één van de nieuwsbrieven ter hand te nemen. Ze zijn allemaal heel betaalbaar, dus daarom hoeft u het niet te laten. Eén verkeerde belegging is vaak duurder dan een abonnement op een nieuwsbrief.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann