Jaargang 2, nummer 25, 3 april 2013

 

De meest gehoorde fabels over dividendbeleggen (deel 2)  

 

Eric PoelmannOver dividenduitkeringen doen veel verhalen de ronde. Reden om eens kritisch naar een aantal van die verhalen te kijken. Vorige week ben ik daarmee begonnen en als u die aflevering gemist hebt, kunt u hem hier nog eens doorlezen. Vandaag de tweede aflevering over de meest gehoorde fabels over het dividendbeleggen. 

Bedrijven beperken hun groei door dividenduitkeringen.
Veel beleggers geloven dat bedrijven dividend uitbetalen, omdat ze nauwelijks of niet meer groeien. Dit is een fabeltje. Liefhebbers van Alsmaar Meer Dividend Betalers (AMDB’s) weten inmiddels wel beter. AMDB's zijn bedrijven die met grote regelmaat hun dividend verhogen. Sommigen doen dat al tientallen jaren en ze kunnen dat doen, omdat ze een gezonde groei doormaken. Dividenden worden betaald om aandeelhouders aan te trekken en te belonen. Groei wordt door de uitbetaling van dividend niet afgeremd. Groei wordt gehinderd door een beperkte markt, concurrentie en een gebrek aan innovatie.

Eenmalige dividenduitkeringen zijn een goede zaak
Dat hangt er maar van af. Eind vorig jaar hebben veel bedrijven in Amerika hun aandeelhouders een eenmalig hoog dividend uitbetaald, omdat de dividendbelasting per 1 januari omhoog is gegaan. Over het algemeen is het niet aan te raden een aandeel te kopen om zo te genieten van een eenmalig hoge dividenduitkering. Op het moment van de uitbetaling zien we immers de koers van het aandeel met een bedrag, gelijk aan de dividenduitkering, dalen. Regelmatige kwartaaluitkeringen zijn veel interessanter. Zij tonen immers de betrokkenheid van de onderneming met de aandeelhouders.

Met Amerikaanse aandelen betaal je twee keer belasting
Dat is een misverstand. Tussen Amerika en Nederland is een belastingverdrag gesloten, waarin is vastgelegd dat van de in Amerika uitbetaalde dividenden 15% withholding tax mag worden ingehouden. Deze belasting mag op het eind van het jaar worden verrekend met de te betalen belasting in box 3. De Nederlandse belastingbetaler betaalt dus geen dubbele belasting. Er zijn hierop uitzonderingen en die komen het meest voor bij de aandelen die door The Dividend Factory worden geadviseerd. Deze nieuwsbrief vertelt u hier meer over.

Aandelen met de hoogste dividendrendementen zijn het best
Op het eerste gezicht mag dat zo lijken, want een dividendrendement van 10% of meer lijkt natuurlijk erg aantrekkelijk. Maar deze uitzonderlijk hoge rendementen zijn tevens waarschuwingssignalen. Over het algemeen gaat het hier om aandelen met een hoger risico. 

Eenmaal dividend is altijd dividend
Veel bedrijven tonen hun betrokkenheid bij hun aandeelhouders, door ze met de regelmaat van de klok dividend uit te betalen. Maar een garantie dat die dividenden altijd zullen worden uitbetaald, is dit niet. Bedrijven zijn niet verplicht dividend aan hun aandeelhouders uit te betalen. Ze hebben op elk moment het recht het dividend te annuleren, te verlagen of uit te stellen en dat zonder opgaaf van redenen.  

Dividendaandelen zijn een saaie belegging
Deze uitspraak hoor ik nog al eens van beleggers die liever de koersen van aandelen flink zien stijgen. Of dalen natuurlijk, want maar weinig beleggers halen topresultaten met speculatieve aandelen op de lange termijn. Dividendaandelen betalen met de regelmaat van de klok hun aandeelhouders uit en sommige aandelen verhogen daarbij elk jaar hun dividend. GroeiDividend kan u daar meer over vertellen. Beleggers gericht op inkomen en met een lange termijn horizon zijn over het algemeen goed uit met de AMDB’s. Sterker nog, hoe saaier het aandeel, hoe beter het beleggingsresultaat.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann