Jaargang 2, nummer 30, 22 april 2013

  

Het “$1.700 miljard probleem” in Amerika

 

Eric PoelmannHet Amerikaanse bedrijfsleven heeft een flink probleem. Het heeft $1.700 miljard in kas en zal er wat mee moeten. Voor beleggers met een oog voor dividend is hier zeker wat te halen. Want het probleem kan ertoe leiden dat de uitkeringen van dividenden de komende tijd flink zullen stijgen. Wat te denken van uitschieters als Apple, dat zo’n $130 miljard in kas heeft of een Cisco met $45 miljard. Het is het Amerikaanse bedrijfsleven de afgelopen jaren voor de wind gegaan. Toen de eerste tekenen van de bankencrisis zichtbaar werden in 2008, zijn er enorme kostenbesparingen doorgevoerd. Ook groeide de vrees bij het bedrijfsleven dat de banken het zouden laten afweten en daarmee was de basis gelegd voor een groei van de reserves. Daarna volgde vanaf 2009 een redelijk snel herstel en de winsten liepen op. Die winsten werden geparkeerd op de balans, maar omdat investeren in het huidige economische klimaat niet boven aan het wensenlijstje staat, zijn de reserves bij veel ondernemingen uit de hand gelopen.

Er is wat ik noem een soort dividendkluis ontstaan, die zo omvangrijk is, dat de bedrijven niet meer weten wat ze met al dat geld moeten doen. De enige oplossing lijkt dat geld te gaan uitbetalen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend en de inkoop van eigen aandelen. Een aantal bedrijven, waaronder de twee bedrijven die ik zojuist genoemd heb, zijn of onlangs gestart met het betalen van dividend, of verhogen hun dividend nu elk jaar zoals Cisco sinds kort doet. Slimme beleggers spelen daarop in omdat de dividendverhogingen in de toekomst automatisch zullen leiden tot hogere koersen van deze aandelen.

We zijn de afgelopen jaren gewend geraakt aan enorme bedragen om banken of landen uit de problemen te halen. Ik vroeg mij af wat er met een bedrag van $1.700 miljard zoal gedaan kon worden. Het is meer geld bijvoorbeeld dan het BNP van 180 landen. Het is ook genoeg geld om elke gepensioneerde in Amerika een eenmalige check te geven van $42.500. Bedrijven gaan al dat geld echt niet ineens aan hun aandeelhouders uitbetalen. S&P senior index analist Howard Silverblatt heeft onlangs in een interview met de Wall Street Journal aangegeven dat de bedrijven, die zijn opgenomen in de S&P 500, in 2012 een recordbedrag van $281,5 miljard aan dividenden hebben uitgekeerd. Dat was 17% meer dan in 2011 en het was 14% meer dan het vorige recordjaar 2008. Vooruit kijkend naar 2013 zei hij dat alleen een flink aantal dividendverlagingen zou kunnen voorkomen dat we niet opnieuw een record te zien krijgen. Maar met al die reserves verwacht hij geen dividendverlagingen, eerder het omgekeerde.

Investeren in de dividendkluis is voor beleggers veel aantrekkelijker dan beleggen in staatsleningen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de komende tien jaar voor beleggers in het teken zullen staan van het dividend. Zeker omdat ik niet verwacht dat de rente de komende jaren veel zal stijgen. Van Apple weten we inmiddels allemaal dat de onderneming op een enorme berg cash zit. Van Cisco weten veel minder beleggers van de reserves. De $45 miljard van Cisco betekent per aandeel een bedrag $8,48 en dat bij een koers van rond de $21. Indien de onderneming dit bedrag zou uitbetalen als een special dividend, betekent dat een eenmalig dividendrendement ven ongeveerd 40%! Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit gebeurt, maar bedrijven zullen hun overtollige geld zeker aanwenden om hun dividend te verhogen en eigen aandelen in te kopen, waardoor de waarde van de resterende aandelen zal toenemen.

Wilt u als belegger meer weten over de Alsmaar Meer Dividend Betalers, dan kunt u die informatie krijgen bij GroeiDividend. Deze nieuwsbrief heeft een overzicht samengesteld van 254 bedrijven die hun dividend regelmatig naar boven aanpassen en al een lange dividendhistorie hebben. Ik schat in dat deze lijst de komende jaren nog heel wat langer zal worden, als meer bedrijven gaan voldoen aan de voorwaarden om op deze lijst te komen.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann