Jaargang 2, nummer 38, 22 mei 2013

 

Een slim alternatief voor de junk bonds

 

Eric Poelmann

Junk bonds, ofwel bedrijfsobligaties met een lagere rating, zijn niet de enige mogelijkheid om vandaag de dag een mooi inkomen te genereren. Als u als belegger bereid bent wat extra risico te nemen, dan dienen zich met name in Amerika nog wel wat andere mogelijkheden aan. Eén van mijn favorieten is de sector van de Business Development Companies (BDC’s). Het aantal BDC’s met een beursnotering groeit snel. Indien u zicht beperkt tot de veiligste, kunt u toch nog een dividendrendement opstrijken van rond 8%. De Business Development Companies verstrekken leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen en geven de rente, die ze op die leningen krijgen, door aan hun aandeelhouders. BDC leningen hebben, net als junk bonds, een verhoogd risico. Maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen beide investeringen.

Veel BDC’s geven hun lening de status van “senior secure debt”, wat betekent dat de BDC in geval van een faillissement, voorrang krijgt bij de uitbetaling op de junk bonds. Daar komt bij, dat BDC leningen vaak een variabele rente kennen. Daarmee is de kans op een koersdaling geringer als het renteniveau stijgt. Bovendien kunnen BDC’s een wat hogere rente verlangen, omdat ze in een omgeving werken waar minder concurrentie is. Want de klanten van de BDC zijn vaak te klein om een notering te krijgen voor een obligatielening en banken zitten ook niet te wachten op het verstrekken van leningen aan kleine bedrijven vanwege alle nieuwe kapitaalseisen. Door hun unieke positie vragen de BDC’s een hogere vergoeding. Veel leningen kunnen in een later stadium door de BDC’s worden omgezet in aandelen en dat geeft de BDC kansen flink geld te verdienen, ofwel via een IPO ofwel door deze aandelen via een overname deal van de hand te doen.

De BDC moet 90% van haar inkomsten doorgeven aan de aandeelhouders. Dat is in Amerika wettelijk vastgelegd. Als ze dat doen, zijn ze vrijgesteld van de betaling van vennootschapsbelasting. Amerikaanse aandeelhouders betalen echter over de dividendinkomsten van BDC’s een belastingtarief, dat even hoog is als dat van de inkomstenbelasting. Met andere woorden, de Amerikaanse fiscus verlegt zijn inkomsten van de onderneming naar de eigenaar, met als voordeel dat de BDC gemakkelijker aan kapitaal kan komen. Voor de Nederlandse belegger dient zich een extra voordeel aan, want die betaalt slechts 15% withholding tax die ook nog eens mag worden verrekend met de vermogensrendementsheffing die in Nederland moet worden betaald. De BDC betaalt dus over het algemeen een hoog dividend uit van zo’n 8% of meer.

Maar zoals ik in het begin al zei, er zijn ook risico’s. Als zich een recessie aandient, zijn het vaak de kleine bedrijven die hiervoor het meest gevoelig zijn. Zij zullen dus eerder verzaken in hun rentebetaling en dat voelt de BDC direct in het resultaat. Gevolg is dat in een recessie de koersen van de BDC’s flink onder druk kunnen staan. Eén van de relatief veilige BDC’s is New Mountain Finance Corp (NYSE: NMFC). Deze BDC is gespecialiseerd in het verstrekken van leningen aan bedrijven die het goed blijven doen als de economie wegzakt. The Dividend Factory heeft nog een aantal BDC’s in haar portfolio zitten.

Hartelijke groet,

Eric Poelmann