Jaargang 2, nummer 42, 6 juni 2013

 

Dividenduitkeringen stijgen

 

Eric Poelmann

Amerika heeft het afgelopen jaar meer dividend uitgekeerd. In dat kader geef ik u twee getallen; 2% en 22%, het eerste cijfer staat voor de groei van de Amerikaanse economie, het tweede voor de groei van de dividenduitkeringen. Ik heb u al eens vaker verteld, dat het Amerikaanse bedrijfsleven op een enorme berg cash zit. Het gaat hier om ongeveer $1300 miljard, dat eigenlijk pas na de recessie van 2008 sterk in omvang is toegenomen. Zelf heb ik dit enorme bedrag aan cash al eens de “dividendkluis” genoemd, omdat ik ervan overtuigd ben dat een flink deel van dit bedrag de komende tijd zal worden aangewend op een voor aandeelhouders vriendelijke manier. Anders gezegd, ik denk dat bedrijven meer dividend gaan uitkeren en meer eigen aandelen gaan inkopen.

Meer dividend in 2012
De ontwikkelingen in 2012 onderstrepen mijn opvatting. Als ik al het uitgekeerde dividend van alle bedrijven in de S&P 500 bij elkaar optel, dan kom ik in 2012 op een totaal uitbetaald dividend van $310 miljard. In 2011 was dat nog $255 miljard en het was ook flink meer dan het recordbedrag aan uitkeringen van $265 miljard, dat in 2007 werd uitbetaald. Met de geringe groei van de economie zou je mogen verwachten dat de groei in de dividenduitkeringen ook af zou nemen. Maar er zijn indicaties die erop duiden dat we de komende jaren wel eens een jaarlijkse groei van 10% kunnen verwachten, terwijl we bij een aantal bedrijven zelfs op veel meer kunnen rekenen. Want de langzame groei betekent niet, dat de winsten van de ondernemingen niet sneller blijven groeien. Bedrijven slagen er immers in hun kosten beter in de hand te houden en efficiënter te werken. Daardoor kunnen zij hun winst met 5% tot 10% laten toenemen.

Stijgende payout ratio’s
Daar komt bij, dat veel bedrijven door de inkoop van eigen aandelen in staat zijn, de winst per aandeel zelfs sneller te laten groeien. Analisten gaan ervan uit, dat de S&P 500 bedrijven hun winst met 8% kunnen laten groeien. Als de payout ratio’s constant blijven, zou dat betekenen dat we een groei van het dividend zullen zien van 8%. Maar de payout ratio’s zijn niet constant, zij stijgen. Waarom? Bedrijven hebben de laatste jaren enorme reserves opgebouwd en realiseren zich nu, dat ze daarin zijn doorgeschoten. Apple (NASDAQ: AAPL) is daar een goed voorbeeld van. Deze onderneming alleen al zit op meer dan $130 miljard cash en heeft nu niet alleen het dividend verhoogd, maar gaat ook voor een groot bedrag aan eigen aandelen inkopen. Een tweede reden voor een stijgende payout ratio is, dat door de langzame groei van de economie, bedrijven er weinig voor voelen om te investeren in groei. In plaats van te investeren, worden de reserves nu uitgegeven aan dividend en daarmee gaat de payout ratio omhoog. In het vierde kwartaal keerden bedrijven gemiddeld 30% van hun winst uit aan dividend. In 2011 was dat gemiddeld nog 28%. Maar kijken we naar de jaren 60 en 70, dan zien we vaak payout ratio’s van meer dan 40%. Er zijn duidelijke parallellen tussen toen en nu. Ook toen vertraagde de groei en wilden bedrijven minder investeren. Met verhoogde dividenduitkeringen als gevolg.

GroeiDividend is een nieuwsbrief gespecialiseerd in bedrijven, die hun dividend elk jaar weer verhogen. Op de website vindt u een lijst met 253 aandelen, waarbij per aandeel staat aangegeven of het aandeel ondergewaardeerd is of niet. Een handig overzicht voor de dividendliefhebber.
 

Share this page 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann