Jaargang 2, nummer 78, 30 oktober 2013

   
“Rente blijft heel lang extreem laag!”

  Eric Poelmann
De “Koning van de Obligaties” heeft een serieuze waarschuwing afgegeven voor alle beleggers in renteproducten. En als hij gelijk heeft, dan heeft dat gevolgen voor iedereen die de komende 20 jaar zijn inkomen uit dividend of rente wil halen. Wie is die “Koning van de Obligaties”? Ik heb het over Bill Gross, één van de grote namen op Wall Street. Hij is onder meer oprichter van het Amerikaanse Pimco, één van de grootste beleggers ter wereld. Met welke uitspraak baarde Gross onlangs opzien? In het kort kwam dat hierop neer. Gross denkt, dat het voorlopig helemaal niet tot een stijging van de rente komt. Integendeel! Hij denkt, dat de rente de komende 20 jaar op het hele lage niveau van nu zal blijven. De rente kan op een niveau van 1% blijven tot ergens rond 2035. Volgens Gross blijft de rente dus heel lang extreem laag!

Amerika heeft geen keuze.
Als reden geeft hij op, dat de overheid de lage rente wil gebruiken om de schulden af te bouwen. De Amerikanen willen minder afhankelijk worden van schulden en ze willen dat doen met tegelijkertijd een steeds gezonder wordende economie. Volgens Gross kan de doelstelling van de Fed, om een normale groei te realiseren, het beste worden gerealiseerd door de rente voor een hele lange tijd op een abnormaal laag niveau te houden. Hij verwijst daarbij naar een vergelijkbare periode begin jaren veertig, toen we meer dan 25 jaar rentetarieven hebben gezien voor 10-jarige staatsleningen, die gemiddeld 3% lager waren dan de groei van het BNP. Dat zou volgens Gross nu overeenkomen met een renteniveau van 1% tot midden jaren 30. Met andere woorden, om de economie flink aan te jagen, zullen de beleidsmakers in Amerika geen andere keuze hebben dan een lage rente jarenlang te blijven ondersteunen.

Spaarders moeten anders gaan denken.
De huidige Fed voorzitter Ben Bernanke laat zich natuurlijk wat voorzichtiger uit, maar zei in zijn laatste persconferentie dat de Fed voorlopig obligaties blijft inkopen en dat een rente van bijna 0% tenminste tot 2015 gehandhaafd blijft. Daarmee geeft hij aan, dat Amerika nog helemaal niet aan een hogere rente toe is. Dat is slecht nieuws voor beleggers die van inkomen afhankelijk zijn. Want hoe langer de rente laag blijft, hoe slechter zij eraan toe zijn. En wat in Amerika gebeurt, gaan we hier ook zien. Voorbij zijn de tijden dat een spaarder 5% op zijn spaarrekening kon krijgen. Dat betekent echter niet, dat de spaarder als belegger niet meer van zijn geld kan maken. Maar hij zal dan wel anders moeten gaan denken dan veilig sparen met een spaarrekening of het kopen van staatsobligaties.

Aandeel met groeidividend.
Spaarders zullen iets meer risico moeten gaan nemen en dat betekent een weg zoeken op de beurs. Daar liggen overigens best mogelijkheden, helemaal voor beleggers met een iets langere visie. Eén van mijn favorieten is een nutsbedrijf, dat nu al 285 kwartalen op rij dividend uitkeert. Ik heb het over Wisconsin Energy Corporation (NYSE: WEC). In de laatste 10 jaar heeft deze onderneming zijn dividend elk jaar verhoogd en aan die verhogingen lijkt nog geen einde te zijn gekomen. Normaal vindt die verhoging plaats in februari en de laatste 5 jaar zijn de verhogingen van het kwartaaldividend vrij fors geweest:
 

                                              Ontwikkeling kwartaaldividend

                                                  2009     0,169     +25,2%
                                                  2010     0,20       +18,3%
                                                  2011     0,26       +30,0%
                                                  2012     0,30       +15,4%
                                                  2013     0,34       +13,3% 
 

De CEO van de onderneming, Gale Klappa, heeft onlangs aangegeven dat hij het dividend op wil trekken naar een payout ratio tussen de 65% en 70%. Hij heeft in augustus de daad bij het woord gevoegd, door het dividend tussentijds nog eens met ruim 12,5% naar $0,383 te verhogen. Daarmee komt het dividend op $1,53 per jaar, wat bij de slotkoers van vrijdag een dividendrendement van 3,7% betekent. De laatste 10 jaar is de onderneming in staat geweest om zijn winst per aandeel met gemiddeld 10,45% per jaar te laten groeien en als de onderneming die lijn weet door te trekken, dan kunt u met dit nutsbedrijf een mooi rendement opbouwen. Zeker als we dat afzetten tegen de verwachtingen van Bill Gross voor de komende jaren. Het aandeel is koopwaardig, wat goed te zien is in de grafiek, die GroeiDividend voor dit aandeel ontwikkeld heeft:
 

500_wec.jpg

                       

Ik zeg wel eens, dat dit soort aandelen vergelijkbaar zijn met een spaarrekening met oplopende rente. Alleen, dergelijke spaarrekeningen bestaan vandaag de dag niet meer maar op de beurs zijn er nog mogelijkheden genoeg.

  Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann