Jaargang 3, nummer 10, 3 februari 2014

 

The American Oil Dream

Eric Poelmann
De Amerikanen zijn bezig zich in hoog tempo energie-onafhankelijk te maken. Zij willen de import van olie en gas terugdringen en in hun behoefte voorzien vanuit hun eigen mogelijkheden. Wat er in Amerika gebeurt op gebied van energie is een ware revolutie. Niet alleen wordt er met nieuwe technieken meer aan olie en gas boven de grond gehaald, ook wordt er met een netwerk van pijpleidingen en spoorwegen een distributiesysteem gebouwd dat zijn weerga niet kent. Daarom ben ik ervan overtuigd, dat Amerika aan de vooravond staat van een industriële revolutie. De eigen energievoorziening is daarvoor de basis.

Meer olie dankzij nieuwe technologie
Een nieuwe technologie bij de winning van olie is “down spacing”. Het is een ingewikkelde technologie maar de uitkomst komt hierop neer, dat het mogelijk wordt meerdere bronnen op een kleiner gebied operationeel te laten zijn zonder dat daarbij productievermindering optreedt. Met andere woorden, met de “down spacing” techniek gaat de productie omhoog. En daardoor ontstaan er nieuwe kansen voor de kleinere oliemaatschappijen, die in Amerika en in het bijzonder in het Eagle Ford gebied in Texas actief zijn. Met nieuwe kansen bedoel ik, dat die kleinere oliemaatschappijen een flinke groei kunnen doormaken. Veel meer dan Wall Street nu denkt.

Marathon Oil kan van nieuwe techniek profiteren
Eén van die kanshebbers is Marathon Oil (NYSE: MRO). Deze oliemaatschappij is op meer plaatsen actief, maar zou zich onder druk van activistische beleggers meer kunnen toeleggen op de winning van olie in het Eagle Ford gebied. De productie van Marathon loopt in de afgelopen drie jaar gestaag op, wat betekent dat de onderneming efficiënter werkt en met de nieuwe “down spacing” technieken meer bronnen in productie heeft genomen en nog neemt. Daarbij is de productie van Marathon met 50% gestegen en daarbij zal het niet blijven. Volgens Lance Robertson, de Vice President van Marathon en verantwoordelijk voor de Eagle Ford operatie, gaat Marathon het dit jaar nog een stuk beter doen. De kosten gaan voor de baat uit, zeker als het gaat om de investeringen van oliemaatschappijen als Marathon. Daardoor stond de winst in het vierde kwartaal onder druk, maar Marathon beloont zijn aandeelhouders met een dividend dat regelmatig hoger uitpakt. Vorige week kondigde de onderneming aan een dividend van 19 cent per aandeel is uit te keren over het vierde kwartaal. Dat is 11,8% meer dan het jaar ervoor. Daarmee komt het dividendrendement uit op 2,3% met een payout ratio van maar 31,8%. Marathon heeft dus nog alle mogelijkheden zijn dividend verder te verhogen.
 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann