Jaargang 3, nummer 41, 18 juni 2014

 

Beleggen met iets meer zekerheid

Eric Poelmann 
Veel beleggers, die aan hun pensioen toe zijn, denken met enige weemoed terug aan de tijd dat pensioenen nog zeker leken. Lang hebben we uitgekeken naar het moment dat we 65 zouden worden en met een geïndexeerd pensioen alle tijd konden geven aan hobby’s en reizen. Maar het gevoel van een mooie oudedag is omgeslagen in de angst dat onze pensioenuitkeringen veel lager zullen uitpakken dan lang gedacht. Oorzaak is de vergrijzing van onze samenleving. Niet alleen gaat de geboortegolf van na de Tweede Wereldoorlog in deze jaren met pensioen, we worden ook met zijn allen een stuk ouder dan zo’n 30 jaar geleden. Daarnaast worden de pensioenen bedreigd door gebrek aan inkomen. De rente is ongekend laag en dat zal nog zeker 20 jaar zo blijven. Hogere aandelenkoersen kunnen het gebrek aan inkomen nog enigszins maskeren, maar hoge beurzen gaan ook weer omlaag en dan ligt het probleem van de dekkingsgraad weer op tafel. Van de overheid valt niet veel te verwachten. Die zit nog altijd met een oplopende staatschuld en moet eerst een begrotingsoverschot hebben, voordat met de afbouw van de staatsschuld kan worden begonnen.

Angst om pensioenen is wereldwijd
Die angst omtrent onze pensioenen is in Amerika nog wat groter dan hier, omdat in Amerika veel minder van overheidswege geregeld is. Een onderzoek van AARP bracht aan het licht, dat 72% van de Baby Boomers denkt dat ze gedwongen zullen worden later met pensioen te gaan dan lang gedacht. 50% denkt zelfs nooit aan een pensioen toe te komen. Tot een nog schokkender conclusie komt een onderzoek van Allianz Life Insurance. Bij een onderzoek zei 61% van de ondervraagden dat zij meer angst hadden dat zij langer zouden leven dan zij een pensioenuitkering zouden krijgen, dan dat ze angst hadden voor overlijden. Anders gezegd: angst om de uitkering is groter dan angst voor de dood. Geen wonder, dat deze beleving tot gedragsaanpassingen gaat leiden. En dat zal niet alleen in Amerika het geval blijken. Beleggers over de hele wereld houden steeds meer cash aan. Was dat nog 31% van het vermogen twee jaar geleden, nu is dat al opgelopen naar 40%.

Op zoek naar zekerheid
De vraag is nu, wat er met al die cash gaat gebeuren? Veel analisten houden het erop, dat beleggers dat geld uiteindelijk naar de beurs zullen brengen. De geschiedenis wijst uit dat dit in het verleden telkens weer gebeurd is. Maar daar ben ik toch minder zeker van. De wens wordt de komende jaren steeds groter naar een extra inkomen, maar de beurs kan die zekerheid niet bieden. De wens naar zekerheid neemt steeds meer toe. Toch zijn er op de beurs wel mogelijkheden voor een vaste inkomensstroom met enige mate van zekerheid. Eén zo’n mogelijkheid zijn de zogenaamde mini bonds. Obligaties dus, maar dan in een kleine coupure. Die zijn te vinden op de Amerikaanse beurzen. Ik heb het dan over de preferente aandelen. De meeste van die aandelen hebben een nominale waarde van $25 en renderen tussen de 6% en 7,5%, afhankelijk van hoe zeker beleggers de ondernemingen achter die preferente aandelen inschatten. Ze keren elk kwartaal een dividend uit. Omdat het eigenlijk geen dividend is, maar een rente, hoeft over het algemeen over de uitkeringen geen 15% withholding tax te worden betaald. Pas hier wel op met welke broker u zaken doet, omdat niet iedereen zich aan deze regel houdt. Mijn ervaring is, dat Binck de preferente aandelen zonder problemen afwikkelt.

Vastgoedsector biedt mogelijkheden
Ik heb voor u twee voorbeelden van preferente aandelen die geschikt zijn voor een constant inkomen.

  • Health Care Reit (NYSE: HCN-J) geeft op zijn nominale waarde een rente van 6,5%. De rente is cumulatief, wat inhoudt dat eventueel niet uitbetaalde rente in de toekomst kan worden ingehaald en voorrang heeft op het dividend van de normale aandeelhouders. Dit preferente aandeel heeft een call date op 7 maart 2017. Dat wil zeggen dat de onderneming vanaf die datum de preferente aandelen kan inroepen, maar hoeft dat niet. Dit aandeel noteert iets boven pari.
     
  • Een tweede voorbeeld is Realty Income Corp (NYSE: O-E) met een rente van 6,75%. Ook hier gaat het om een cumulatieve rente, die zelfs per maand wordt uitgekeerd. Nadeel is hier dat de call date van 7 december 2011 al ruimschoots gepasseerd is, maar de onderneming heeft van de mogelijkheid tot inroepen nog altijd geen gebruik gemaakt. Het nadeel is tegelijk ook weer een voordeel, want als de rente zou stijgen, blijft de koers van dit preferente aandeel dichtbij zijn nominale waarde. Ook dit aandeel noteert iets boven pari.

Bent u op zoek naar een regelmatig inkomen met meer zekerheid, dan zijn preferente aandelen zeker het overwegen waard. 

Wilt u meer weten over beleggen in preferente aandelen, dan kan The Dividend Factory voor u een wegwijzer zijn. Deze nieuwsbrief heeft verschillende preferente aandelen in zijn portfolio. Voor meer informatie klik hier.

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann