Jaargang 3, nummer 49, 16 juli 2014

 

Water biedt beleggingskansen

Eric Poelmann

 
We vinden het nog allemaal heel gewoon. De kraan gaat open en we hebben water zoveel we willen. Niet zo moeilijk in een land waar we meesters zijn in de beheersing van water, omdat we er vaak meer van hebben dan nodig is. Heel de wereld kent ons land als het land dat voor de helft onder water zou liggen als we niet in staat zouden zijn het water buiten onze dijken te houden. Ons land is daarin uniek in de wereld. Hoe anders is het op vele andere plaatsen in de wereld. Zoals in de staat waar ik woon bijvoorbeeld: Californië. Zeker zo welvarend als wij in Nederland, maar met een flink watertekort.

Vraag overtreft aanbod
Op veel plaatsen in Californië heeft het al twee jaar niet meer noemenswaardig geregend en moet het water van ver komen. Water is in Californië een schaars goed. We denken vaak dat er op deze aarde water genoeg is, maar we realiseren ons te weinig dat maar 2,5% van al dat water zoet en schoon is. En dat de hoeveelheid zoet en schoon water afneemt. Sinds 1970 is het water dat ons ter beschikking staat met 35% afgenomen. In Californië zien we de waterbekkens naar een steeds lager niveau zakken en dat terwijl de vraag uit een metropool zoals Los Angeles met zijn 11 miljoen inwoners alleen maar toeneemt. En de landbouw om meer en meer water schreeuwt. Intussen zien we de prijs van water schrikbarend stijgen. Vorige week had ik het al over irrigatiesystemen, die de efficiëntie in het watergebruik kunnen doen stijgen maar dat alleen zal niet voldoende zijn. De vraag naar water zal de komende jaren verder toenemen en de verwachting is dat over 15 jaar de vraag het aanbod met 40% zal overtreffen.

Beleggingskansen
De waterschaarste zal op termijn een negatieve invloed hebben op de economische groei, tenzij overheden meer geld gaan uitgeven aan het schoonmaken van vervuild water, het ontzilten van zeewater en apparatuur ontwikkelen, waarmee wij allemaal het ons beschikbare water op een meer efficiënte manier gaan gebruiken. Ondernemingen die in staat zijn om aan bovenstaande ontwikkelingen een bijdrage te leveren, bieden beleggers kansen op een meer dan gemiddelde groei. Niet alleen van hun vermogen, maar ook van het dividend op hun belegging. De grootste op de beurs genoteerde onderneming in Amerika op gebied van water en waterzuivering is American Water Works Company (NYSE: AWK). Dit nutsbedrijf biedt zijn diensten aan in 1500 woongebieden in 16 staten in Amerika. De onderneming heeft 80 installaties voor de behandeling van oppervlakte water, 500 installaties voor de behandeling van grondwater, 1000 grondwaterbronnen, 100 installaties voor waterzuivering, 1200 opslagplaatsen voor gezuiverd water, 1300 pompstations, 87 dammen, 75.000 kilometer aan pijpleidingen en doet in Californië tests met nieuwe technieken om zeewater voor consumptie geschikt te maken.

Overheid helpt een handje
Een enorme infrastructuur dus maar ook een infrastructuur met veel achterstallig onderhoud. Zo vertelde CEO Susan Story onlangs, dat 20% van al het gezuiverde water verloren gaat door een verouderd netwerk aan pijpleidingen, lekkende buizen voor afvalwater en niet goed functionerende pompen. Dat betekent niet alleen dat waterbedrijven voor hoge kosten staan, maar ook voor meer winst door verliezen in de infrastructuur te beperken en door de stijgende prijs van het water. Daarbij hebben watermaatschappijen een steuntje in de rug van de lokale overheden. Zij mogen immers investeren in vernieuwing van de infrastructuur, waarbij op die investeringen een mooi rendement mag worden gemaakt. En als dat rendement in vergelijking met het plan mocht tegenvallen, mag in vele staten het tekort bij de consument worden verhaald. American Water Works, dat een koers/winst verhouding kent van 19, verwacht in 2014 een omzetstijging van 7%. Het aandeel kent een dividendrendement van 2,6% en als u het aandeel nu koopt, kan het rendement op uw aankoop door het oplopend dividend de komende jaren nog aanzienlijk stijgen. Het aandeel verhoogt zijn dividend immers jaarlijks, de afgelopen jaren met meer dan 10%. Analisten houden het voor de lange termijn op een jaarlijkse winststijging tussen 7% en 10%. 

 Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann