Jaargang 3, nummer 71, 6 oktober 2014

 

Blijf de inflatie voor!

Eric Poelmann 
Inflatie is geen groot gevaar op dit moment. Europa staat zelfs op de rand van deflatie en de ECB stelt alles in het werk om deflatie te vermijden en inflatie aan te wakkeren. De inflatie moet omhoog, omdat dit de enige manier is om de overvloed aan staatsschulden weg te werken. Lukt het om de inflatie aan te wakkeren, dan is het goed voor de overheid. Die ziet niet alleen de schuld afnemen, maar tegelijkertijd gaan de inkomsten omhoog. Voor beleggers in bijvoorbeeld obligaties is de stijging van de inflatie minder goed. De waarde van die obligaties neemt immers af. Niet absoluut, maar wel relatief. Want doet u de obligaties van de hand, dan kunt u er minder voor terugkopen. Hetzelfde geldt voor de rente-inkomsten. Dat is over de gehele looptijd een vast bedrag, waarmee u steeds minder kunt doen. Als de ECB en de Fed hun zin krijgen, zouden we een inflatie hebben van 2% per jaar. Bij een 10 jarige lening betekent dit een waardevermindering van 22% als we ook nog eens rekening houden met inflatie op inflatie.

REIT is een alternatief
Er zijn echter alternatieven voor een koopkrachtdaling door inflatie. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse vastgoed wereld. We kennen daar de Real Estate Investment Trust (REIT). Er zijn nogal wat REIT’s met verschillende beleggingsmogelijkheden. Zo zijn er REIT’s in winkels en kantoorgebouwen, maar ook in de gezondheidszorg zijn er REIT’s. Het voordeel van een REIT is de speciale status in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Als een REIT 90% van zijn winst aan de aandeelhouders uitkeert, hoeft geen vennootschapsbelasting te worden afgedragen. Er kan dus meer aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. In Amerika moeten die aandeelhouders progressief dividendbelasting betalen over de uitkeringen van een REIT. Zo verdient de overheid wat terug dat is gemist aan inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Maar wij hoeven in de meeste gevallen maar 15% withholding tax af te dragen, waarmee de REIT voor Nederlanders een hele profijtelijke belegging wordt.

8,5% op de kostprijs
Er zijn een aantal REIT’s, die maandelijks een uitkering aan de aandeelhouders doen. Ik heb er voor u één uitgezocht in de zorgsector. Het gaat om LTC Properties (NYSE: LTC). LTC belegt in de ouderenzorg. Een groeimarkt nu de babyboomers de leeftijd van 65 jaar bereiken. De ouderenzorg is een lange termijn zorg. Personen op leeftijd die in deze sector terecht komen, blijven daar in de regel voor de rest van hun leven in zitten. Er zijn allerlei varianten in die ouderenzorg. Er zijn tehuizen, maar ook zelfstandige woningen, waar al dan niet met verpleging kan worden gewoond. Ook zijn er gespecialiseerde opvangcentra voor ouderen met geheugenproblemen. LTC belegt in allerlei varianten van de ouderenzorg. De REIT betaalt het dividend maandelijks en heeft een dividendrendement van 5,5%. Het gaat hier om een vrij kleine REIT met een marktkapitalisatie van $1,3 miljard. Dat heeft misschien qua spreiding een wat hoger risico, maar aan de andere kant heeft zo’n REIT een hoger groeipotentieel zowel in de portfolio als het dividend. Dat dividend is bij deze REIT de laatste 5 jaar met gemiddeld 9,3% gestegen waarbij nu een rendement op de kostprijs van 5 jaar geleden kan worden gerealiseerd van 8,4%. En daar gaat het niet bij blijven.

 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann