Jaargang 4, nummer 7, 26 januari 2015

 

Een kleine obligatie

Eric Poelmann 
Veel Amerikanen hebben tijdens de onroerend goed crisis hun huis verloren. Vaak zijn zij verhuisd naar een kleiner appartement en dat betekent dat ze ergens met hun spullen moeten blijven. Meestal gaat dat in de opslag. De verhuur van opslagruimtes is in Amerika heel gewoon. Een grote speler op die markt is Public Storage (NYSE: PSA). Als je ruimte tekort hebt, kun je op maandbasis een soort garage huren. Daar wordt niet alleen door particulieren veel gebruik van gemaakt,ook bedrijven maken regelmatig gebruik van dit soort opslagruimtes. Public Storage is een Real Estate Investment Trust (REIT) met een beursnotering. Maar vandaag wil ik het niet hebben over de gewone aandelen van deze onderneming. Die hebben maar een rendement van 2,7% en dat is voor een REIT aan de lage kant. Overigens geeft dat lage rendement wel aan, dat we het hier hebben over een onderneming met een goede reputatie.

Preferente aandelen
Public Storage heeft naast gewone aandelen ook noteringen voor preferente aandelen. Dat zijn aandelen, die elk kwartaal een vaste rente uitbetalen. Die rente wordt gerelateerd aan een nominale waarde van $25. Een preferent aandeel wordt ook wel een mini bond, ofwel een kleine obligatie genoemd. Voor beleggers, die verlegen zitten om een vast inkomen, zijn de preferente aandelen een mooie oplossing. Vaak staat bij dat soort beleggingen de veiligheid voorop. Het risico bij een belegging in preferente aandelen is beperkt. De koersen schommelen niet geweldig en zeker niet in de mate, waarin de gewone aandelen bewegen. Ze zijn wel wat gevoelig voor rentebewegingen, maar hoe dichter het preferente aandeel tegen de zogenaamde call date aan zit, hoe meer de koers in de buurt van de nominale waarde blijft. De call date is de datum, vanaf wanneer de uitgever van het preferente aandeel de mogelijkheid heeft het preferente aandeel uit de markt te halen.

Cumulatief preferent
Public Storage heeft onlangs een nieuw preferent aandeel uitgegeven dat bij Yahoo kan worden gevonden onder het symbol PSA-PA. De onderneming financiert veel van zijn onroerend goed met preferente leningen en in feite kunt u uit een heel aantal preferente leningen een keuze maken. De lening waar ik het hier over heb, heeft een rente van 5,875% ofwel $0,367 per kwartaal. Hoewel we praten over aandelen zijn het eigenlijk obligaties. De uitkering is geen dividend maar een rente en dat betekent, dat de uitkering niet valt onder het belastingverdrag dat Nederland en Amerika hebben afgesloten. U betaalt dus geen 15% withholding tax over de uitkering. Deze Class A Cumulative Prefered Stock is in november op de markt gekomen en dus vrij nieuw. Het cumulatieve aspect geeft u als bezitter van deze preferente aandelen nog wat extra zekerheid. Mocht de onderneming namelijk om wat voor reden ook, tijdelijk niet aan zijn verplichting kunnen voldoen, dat houdt u wel het recht om later alsnog de rente te ontvangen en u hebt dan een prioriteit, die hoger ligt dan die van gewone aandeelhouders. De call date is in december 2019. Dat wil zeggen, dat de onderneming vanaf die datum het preferente aandeel kan inroepen, maar hoeft dat niet. Het is overigens niet zo waarschijnlijk, dat Public Storage niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De onderneming is in goede doen met $98 miljoen in kas en een betalingsverplichting van slechts $71 miljoen. Een laag bedrag aan schulden voor een onderneming in de onroerend goed sector. Wilt u uzelf verzekeren van een vast inkomen, dan kunt u beleggen in preferente aandelen zeker overwegen.

Paul van den Heuvel besteedt in zijn nieuwsbrief The Dividend Factory regelmatig aandacht aan preferente aandelen. Wilt u meer weten over zijn nieuwsbrief, klik dan hier.

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann