Jaargang 4, nummer 27, 13 april 2015

 

De payout ratio nader verklaard

Eric Poelmann 
Bij de beoordeling of een dividendaandeel interessant is, kijk ik vaak naar de payout ratio. Regelmatig krijg ik daarbij de vraag, wat de payout ratio nu precies is en hoe dit te beoordelen. De payout ratio op zichzelf is een gemakkelijk gegeven. Je neemt het uitbetaalde dividend per aandeel en je deelt het door de behaalde winst per aandeel. Neem bijvoorbeeld onderneming XYZ, die in 2014 een winst realiseerde van $5 per aandeel. De onderneming betaalde een dividend per aandeel van $3. De payout ratio is dan 60% ($3/$5). Met andere woorden, XYZ betaalde zijn aandeelhouders 60% van wat het had verdiend.

Belangrijk
Bent u een dividendbelegger, dan is het voor u van belang dat u kunt inschatten, waar het dividend de komende jaren naar toe gaat. De payout ratio is een belangrijke indicator daarvoor. Als de payout ratio laag is, bijvoorbeeld 30%, dan kan dat betekenen dat de onderneming geen moeite zal hebben zijn dividend te handhaven. Er is immers een flinke buffer om de kosten van het dividend te dekken. Maar als daarentegen een onderneming een payout ratio van 90% heeft, dan kunnen twijfels opkomen of dat dividend ook in de toekomst nog wel kan worden uitgekeerd. Wat ik hier als voorbeelden geef, zijn meer algemene regels. Het zijn indicatoren.

Uitzonderingen
Als u in een aandeel wilt beleggen, moet u toch wel wat dieper in de cijfers graven om te weten waarin u investeert. Neem bijvoorbeeld het aandeel AT&T (NYSE: T). In 2014 had dit aandeel een payout ratio van bijna 155%. Als u bij dit aandeel alleen op de payout ratio zou afgaan, dan zou u al snel tot de conclusie komen dat het dividend onder druk zal komen. Maar dan wordt vergeten, dat AT&T in 2014 een eenmalige voorziening heeft getroffen ten gunste van de pensioenvoorziening. En deze maatregel drukte de winst per aandeel dramatisch, maar de maatregel was eenmalig. Zonder de voorziening was de payout ratio uitgekomen op 70%.

Lage payout ratio
Een ander aandeel dat ik volg is Intel (NASDAQ: INTC). Intel heeft de afgelopen jaren regelmatig zijn dividend verhoogd, maar vorig jaar is die verhoging achterwege gebleven. Ik heb me daar nooit echt ongerust over gemaakt. Intel had immers in 2014 een payout ratio van 37,7%. Dit jaar verhoogde Intel zijn dividend weer en ik verwacht dat met de lage payout ratio het dividend de komende jaren verder verhoogd zal worden.

Hoog dividend
Voor bepaalde aandelen met een hoog dividend is de payout ratio geen goede indicator. Ik heb het dan over de master limited partnerships (MLP), de Real Estate Investment Trust (REIT) en de Business Development Companies (BDC). Deze bedrijven hebben van de Amerikaanse overheid een uitzonderingsstatus gekregen voor de vennootschapsbelasting als ze tenminste 90% van hun winst aan de aandeelhouders uitkeren. Ook wordt de winst beïnvloed door afschrijvingen, maar die afschrijvingen hebben weer geen gevolgen voor de kasstroom.

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann