Jaargang 4, nummer 67, 21 september 2015

  

De verhuur van vliegtuigen

Eric Poelmann

Het gaat de luchtvaart voor de wind. Met name door de lage brandstofprijzen kunnen vooral de budgetvliegers lage prijzen blijven hanteren. En er is kennelijk weinig overcapaciteit. Dat werd goed duidelijk toen ik onlangs voorbij de grote parkeerplaats voor vliegtuigen in de Mojave woestijn in Californië reed. Die was praktisch leeg! Hoe anders was dat na de aanslag op 11 september 2001. Die aanslag werkte verlammend op de vliegtuigindustrie, omdat veel reizigers niet meer in het vliegtuig durfden te stappen. De Mojave woestijn stond toen tjokvol met duizenden vliegtuigen, die toen tijdelijk of helemaal uit de roulatie werden gehaald. Maar de tijden zijn veranderd en de parkeerplaats is vrijwel leeg. Een onderneming, die profiteert van de goede gang van zaken in de luchtvaart, is Aircastle (NYSE: AYR). De onderneming is in deze column al eerder aan de orde geweest en heeft weer een goed kwartaal achter de rug. 

Net cash interest margin
De vloot van Aircastle bracht aan huur $184,8 miljoen in het laatje en moest $51,4 miljoen aan rente op leningen betalen. Dat betekende een bruto winst van $133,4 miljoen. Vermenigvuldig dat even voor het gemak maal 4 dan betekent dat een winst van $533,6 miljoen per jaar, ofwel 9,1% van de boekwaarde van de vloot van $5,85 miljard. Dit cijfer wordt ook wel de net cash interest margin genoemd en heeft de afgelopen 18 kwartalen bij Aircastle altijd tussen de 9,0% en 10,3% gelegen. Met andere woorden, elke dollar die de onderneming investeert in nieuwe vliegtuigen, levert 10 cent aan huurinkomsten op na aftrek van de rente die op leningen moet worden betaald. Dat is allemaal cash! De afschrijvingen tellen wel mee in de netto winst, maar niet in de free cash flow. En dat laatste interesseert mij als dividendbelegger het meest, omdat het dividend uit de free cash flow wordt gefinancierd. De hoge net cash interest margin is de reden, dat Aircastle zijn vloot blijft uitbreiden. 

Verjonging van de vloot
De onderneming heeft nu 161 vliegtuigen tegen 148 een jaar geleden. Het management streeft daarbij naar een vloot, die steeds jonger wordt. Een jongere vloot levert immers meer aan huur op. Daarom zijn er afgelopen kwartaal tien oudere vliegtuigen verkocht voor $180 miljoen. De opbrengst is mede gebruikt voor de financiering van 19 nieuwe vliegtuigen met een kostprijs van $553 miljoen. Die nieuwe vliegtuigen gaan dankzij de goede financiering ook weer direct winst opleveren voor Aircastle. De onderneming heeft 99,1% van zijn vloot in de verhuur en de leasecontracten die in 2016 aflopen, worden een jaar voor afloop vernieuwd. Het resultaat is, dat de gemiddelde lease een looptijd heeft van 5,8 jaar, wat betekent, dat de vloot van bijna $6 miljard een voortdurende bron van inkomsten oplevert tot tenminste 2020.

Dividend
Aircastle betaalt zijn aandeelouders een dividend van $0,22 per kwartaal en dat dividend is de laatste jaren regelmatig verhoogd. Het dividendrendement bedraagt per afgelopen vrijdag 4,18%. De payout ratio is gemeten aan de winst per aandeel 40,4% en daarmee lijkt het dividend voorlopig veilig. Onder normale omstandigheden verwacht ik in november opnieuw een dividendverhoging. Valt die net zo hoog uit als vorig jaar, dan heeft u bij de slotkoers van vrijdag een dividendrendement van 4,56%. Maar als u de lat wat hoger wilt leggen, dan kunt u een lagere aankooplimiet inzetten. Tijdens de dip op 18 augustus dook de koers even naar $18,50!   

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann