Jaargang 5, nummer 10, 3 februari 2016

  

Inkomen uit land

Eric Poelmann

 
Een aantal jaren geleden had ik een mooie boerderij in Zeeuws Vlaanderen. Mijn vrouw zei toen altijd, dat land de meest veilige investering was. En daar had ze wel gelijk in. De pacht bracht weliswaar niet zoveel, want Zeeuwse boeren zijn zunig. Toch steeg de waarde van de grond door de jaren heen flink. En de enige bedreiging was de herverkaveling. Per saldo was grond echter een zeker bezit. Beleggers hebben niet zoveel mogelijkheden om in grond te investeren. Zeker niet, als die investering ook nog eens direct inkomen op moet leveren. En als je al eens een mooi stuk grond kunt krijgen, dan is het een bezit, waar je lang aan vast zit.

Beursfonds in landbouwgrond
Toen ik een paar jaar geleden een gesprek had met David Gladstone over zijn beleggingsfondsen, vertelde hij me, dat hij ideeën had over een fonds in grond. Hij vertelde toen, dat hij al grond gekocht had in Californië in de omgeving waar ik nu woon. Die grond werd gebruikt voor de aardbeienteelt. David kocht de grond en verpachtte die aan landbouwers. Hij had daarbij het idee, dat landbouwgrond steeds schaarser wordt en de vraag naar voedsel door de bevolkingsgroei meer en meer toeneemt. Die filosofie is juist. Als belegger moet je echter wel geduld hebben. Met al zijn ervaring in beursfondsen besloot David zijn grondaankopen in een beursfonds onder te brengen. Dat fonds is genoteerd onder de naam Gladstone Land Corporation (NASDAQ: LAND). In feite gaat het hier om een real estate investment trust (REIT). Per eind december had LAND 43 landerijen in zijn bezit met een totale oppervlakte van 16.810 acres, rond 8000 hectare.

Volatiel
LAND breidt dat bezit geleidelijk verder uit. Onlangs werd een stuk land van 1239 acres met gedeeltelijk irrigatie aangekocht in Arizona voor $5,7 miljoen. Na de aankoop werd met de verkoper een leaseback overeenkomst afgesloten voor de duur van 10 jaar. LAND kon dit financieren door de uitgifte van nieuwe aandelen in december voor een bedrag van $8 miljoen. Voor het resterende bedrag wordt nog naar een ander stuk grond uitgekeken. De aankoop in Arizona is een mooie diversificatie, want tot nu toe had LAND alleen grond in Californië en Florida. En de droogte, waarmee Californië wordt geconfronteerd, maakt het noodzakelijk om op meerdere plaatsen grond te bezitten. Zoals zoveel REITS is het aandeel geraakt door de renteverhoging in Amerika. En omdat het hier om een klein aandeel gaat, is de volatiliteit nog wat groter. Maar de pacht levert inkomen op en de grond is een rustig bezit.

Insider aankopen
Zoals gezegd staat de koers van het aandeel nogal onder druk. Gisteren noteerde het aandeel bij het sluiten van de beurs $7,74 terwijl de intrinsieke waarde met $13,64 bijna twee keer zo hoog is. Dat ziet David Gladstone ook en daarom koopt hij op dit lage koersniveau zelf nogal wat aandelen in. Niet alleen is de intrinsieke waarde bijna twee keer zo hoog, de waarde van landbouwgrond zelf blijft ook stijgen. Per aandeel steeg de intrinsieke waarde in het afgelopen kwartaal met 37 cent. Het aardige van deze REIT is, dat u als grondbezitter maandelijks een dividend krijgt. Dat is nu 4 cent per aandeel per maand. Daarmee heeft u met de koers van gisteren een dividendrendement van 6,2%. Als u aandelen LAND wilt kopen, moet u dat wel voorzichtig doen met gelimiteerde orders, want de handel in dit aandeel is dun. 
 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann