Jaargang 5, nummer 26, 6 april 2016

 

Een oplopend dividend

Eric Poelmann 
De gezondheidszorg blijft een groeimarkt. Niet alleen voor de makers van medicijnen, maar ook voor investeerders in onroerend goed. Met name in de laatste groep kunnen beleggers, die hongerig zijn naar inkomen, wel het één en ander vinden. En het aardige is, dat ik vandaag een Real Estate Investment Trust (REIT) aan u voorstel met niet alleen een dividendrendement van nu 5%, maar dat dividend ook nog eens jaarlijks verhoogt. Doordat mensen alsmaar ouder worden, hebben ze ook zorg met kwaliteit nodig. Dat kan vaak niet meer thuis. Daarom worden er steeds meer kostbare verzorgingscentra gebouwd. Welltower (NYSE: HCN) is een investeerder in onroerend goed in de zorgsector. Deze REIT heeft sinds 2007 zo’n $27 miljard uitgegeven aan gebouwen in de gezondheidszorg. Welltower heeft ongeveer 1400 gebouwen van revalidatiecentra tot tehuizen, waar ouderen alle hulp krijgen die ze nodig hebben. En Welltower doet niet alleen in onroerend goed. Ongeveer een derde van de inkomsten komt uit het management van de verzorgingstehuizen. Welltower verdient dus niet alleen aan de verhuur.

Vraag naar verzorging stijgt
Amerika kent een grote generatie Baby Boomers. Die zijn geboren tussen 1946 en 1964. De Baby Boomers maken ongeveer een derde uit van alle volwassenen in Amerika. Miljoenen Amerikanen worden elk jaar 65 en we zien daarmee een vergrijzing van de bevolking. Tussen 2012 en 2050 zal het aantal Amerikanen van 65 jaar en ouder verdubbelen naar 83 miljoen. Dat betekent, dat de vraag naar woonruimte in zorginstellingen alleen maar zal toenemen.

Mooi dividendrendement
REIT’s hebben in Amerika voor de vennootschapsbelasting een speciale status. Als ze 90% van hun inkomsten doorgeven in de vorm van dividend aan de aandeelhouders, zijn ze vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De Amerikaanse overheid rekent als compensatie het dividend tot het inkomen. Zit je als Amerikaan in de hoogste schijf, dan betaal je dus veel aan inkomstenbelasting. Maar dat is anders als je als aandeelhouder in Nederland woont. Dan betaal je 15% withholding tax. Welltower verhoogt zijn dividend de laatste jaren elk jaar. Sinds 2009 is het kwartaaldividend met 26% gestegen van 68 cent naar 86 cent. Daarmee komt dat dividend op $3,44 wat een dividendrendement betekent van bijna 5%. Welltower heeft met zijn dividend een goede reputatie. De REIT heeft 180 opeenvolgende kwartalen dividend uitgekeerd. Dat komt overeen met 45 jaar ononderbroken dividend. De laatste dividendverhoging was iets meer dan 4%.

Risico’s
De rente kan op de REIT’s een grote invloed hebben. Vorig jaar dachten veel beleggers nog, dat de rente in Amerika zou oplopen. Uiteindelijk was er maar één kleine renteverhoging, maar toch hadden de meeste REIT’s daar flink last van. Inmiddels is veel van het koersverlies alweer ingelopen en voor dit jaar is de aanvankelijke verwachting van vier renteverhogingen al teruggebracht naar twee en misschien komen die er ook wel niet. Hogere rente leidt voor veel REIT’s tot hogere kosten en tot een waardedaling van het onroerend goed. Daarnaast bestaat voor de REIT’s in de gezondheidszorg het gevaar, dat de overheid minder gaat uitgeven aan Medicare en Medicaid. Ook zijn analisten bang, dat er teveel aan zorginstellingen worden gebouwd, waardoor de concurrentie toeneemt en de huren zullen dalen.

Aandeel om vast te houden
Maar het lijkt erop, dat Welltower van deze gevaren niet veel te duchten heeft. De REIT is niet zo afhankelijk van de overheid, want 87% van alle inkomsten komen van verzekeringsmaatschappijen en direct van de burgers. En Welltower heeft zijn tehuizen zo uitgekozen, dat er weinig concurrentie is. Bovendien heeft de REIT nog kapitaal achter de hand om meer zorginstellingen te kopen en het dividend verder te verhogen. Als de renteverhogingen uitblijven, kan de koers van het aandeel verder oplopen naar de top van $79,60 die eerder dit jaar al gehaald is. Met de verwachte groei denk ik dat ook de resultaten en dus het dividend de komende jaren verder kan toenemen. Stel dat de REIT in staat is het dividend de komende 10 jaar met 4% per jaar te verhogen, dan loopt het rendement op de kostprijs op naar 7,4%. Een aantrekkelijk vooruitzicht. 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann