Jaargang 5, nummer 28, 20 april 2016

 

Voorbereiden op negatieve rente 

Eric Poelmann 
We worden al jaren geconfronteerd met een lagere rente. Beleggers in Nederland werden de afgelopen jaren onrustig bij de gedachte, dat de belasting, die we op ons vermogen moeten betalen, hoger is dan de opbrengst. Maar het kan nog erger, want de rente daalt wereldwijd nog steeds en we zijn niet ver meer van het punt, dat we over ons spaargeld een negatieve rente moeten gaan betalen. Nog niet zolang geleden klonk dat als een grap, maar het lijkt realiteit te worden dat de banken aan de spaarders een vergoeding gaan vragen voor het aanhouden van een spaarrekening. En de gevolgen zijn desastreus. Het aanhouden van spaargeld wordt zo een dure grap. Want niet alleen de banken willen een vergoeding over dit vermogen, de fiscus blijft ook zijn hand ophouden. En zo zien we van alle kanten een aanval op het spaargeld en wordt de spaarder wel gedwongen om te kijken naar alternatieven voor zijn vermogen.

Dalende rendementen
De negatieve gevolgen van een extreem lage rente zijn groter dan we denken. Want als we denken dat er door de lage rente minder gespaard gaat worden, dan hebben we het mis. Het omgekeerde gaat gebeuren. In Amerika is de consument banger voor wat er na zijn pensionering gebeurt dan voor zijn dood. Hij ziet de bui al hangen, dat zijn inkomen na zijn 65ste lager gaat uitpakken dan hij lang gedacht heeft. En ik denk, dat dit bij ons niet anders is. Bij elke renteverlaging kondigen de pensioenfondsen aan, dat de rendementen teruglopen. Indexering van pensioenen is al lang niet meer aan de orde. Heel eerlijk gezegd vind ik dat nog niet zo erg. De inflatie is immers minimaal. Maar hoe lang gaat het nog duren voordat de pensioenfondsen met de mededeling komen, dat ze het huidige niveau van de pensioenen niet kunnen blijven uitbetalen en dat de pensioenen zullen moeten worden verlaagd?

Minder consumptieve bestedingen
De verlaging van de rente heeft als gevolg, dat de consument juist meer gaat sparen dan voorheen. Alleen al omdat de onzekerheid over zijn financiele toekomst toeneemt. Meer sparen betekent minder consumeren. Het is dus een heel slechte ontwikkeling voor onze economie. Een negatieve rente maakt het alleen maar erger. Waar de ECB denkt, dat een negatieve rente kan bijdragen aan meer investeringen, een lagere euro en dus meer export, gebeurt in feite het omgekeerde. Ja, er is meer goedkoop geld voor investeringen, maar die investeringen worden zinloos, als de consument nog meer op zijn centen blijft zitten uit angst voor de toekomst. Met de lage inflatie worden lonen en pensioenen niet verhoogd en de consument zal echt niet meer gaan besteden. Dit is een hele zorgelijke ontwikkeling. We zitten in de westerse wereld in een neerwaartse spiraal en het einde daarvan is nog niet in zicht.

Meeste beleggingen worden duur
Het is moeilijk aan te geven wat je als belegger moet doen om aan deze neerwaartse ontwikkeling te ontkomen. Want de lage rente zorgt er ook nog eens voor, dat zaken als aandelen en onroerend goed in prijs blijven stijgen. Het gevolg is, dat die te duur gekocht worden en eens zal de koper de rekening daarvan gepresenteerd krijgen. Obligaties met een relatief korte resterende looptijd zijn een mogelijkheid om nog wat te sparen. Voor wie in de dollar wil beleggen zijn er de preferente aandelen. Zelf heb ik Alexandria Real Estate 6,45% serie E (NYSE: ARE-PE). Deze preferente aandelen zijn gewoon op de beurs verhandelbaar en de opgelopen rente zit in de koers verwerkt. Deze pref keert elk kwartaal uit. Bovendien is de pref cumulatief preferent, dat wil zeggen, dat mocht de rentebetaling een keer achterwege blijven, dan moet deze eerst worden ingehaald, voordat de andere aandeelhouders weer aan de beurt komen.

Stabiele koers
Alexandria Real Estate belegt in gebouwen die worden gebruikt voor de wetenschap, zoals universiteiten en de pharma industrie. De call date voor deze preferente aandelen is 15 maart 2017. Vanaf deze datum kan de uitgever de preferente aandelen inroepen. Dat betekent, dat de koers dicht bij de uitgiftekoers van $25 zal blijven. Dat inroepen kan echter ook later. Bij deze pref bestaat geen uiterste inroepdatum. Het voordeel is dus een redelijk stabiele koers, zowel naar boven als naar beneden. Met de slotkoers van $25,90 is het effectieve rendement op dit aandeel 6,22%. Omdat het dividend wordt gezien als rente, betaalt u bij de meeste brokers geen 15% withholding tax op de uitkering. Werk bij aankoop met een limiet. De omzet is gering en als u zonder limiet werkt, kunt u de aandelen veel te duur kopen. Een limiet van $25,90 is een mooie limiet en u kunt dan hopen, dat de aandelen voorlopig niet zullen worden ingeroepen.

Wilt u meer weten over preferente aandelen, dan zou u een abonnement moeten nemen op The Dividend Factory van Paul van den Heuvel. Informatie over deze nieuwsbrief vindt u hier.

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann