Jaargang 5, nummer 48, 27 juli 2016

 
In de wolken met Microsoft

Eric Poelmann
Vandaag wil ik het met u nog eens hebben over een aandeel, dat al een paar jaar tot mijn favorieten behoort. En eigenlijk niet zozeer, omdat de onderneming weer een topprestatie heeft afgeleverd, maar meer omdat het om een rijke onderneming gaat met zo’n $100 miljard aan reserves op de balans. En sinds deze onderneming in 2003 begonnen is met het uitkeren van dividend, hebben we bijna elk jaar dat dividend omhoog zien gaan. Ik heb het hier over Microsoft (NASDAQ: MSFT). De onderneming kwam vorige week met de resultaten over het tweede kwartaal en beleggers waren weer eens in een juichstemming. De koers schoot omhoog. Waarom dat enthousiasme?

 

Nieuwe strategie
Sinds een paar jaar staat Microsoft onder leiding van Satya Nadella. Hij heeft begrepen, dat de groei van de onderneming niet komt van her en der grote overnames, die telkens op een mislukking zijn uitgedraaid. Skype en Nokia zijn daar voorbeelden van. Microsoft kon zich die overnames veroorloven, omdat het om een enorm rijke onderneming gaat. Maar de aandeelhouders hadden genoeg van de mislukkingen en de komst van Satya Nadella was daar het gevolg van. Hij kampt nog altijd met de gevolgen van de mislukte overnames en moest in het afgelopen kwartaal $1,11 miljard aan kosten afschrijven op het Nokia project. Maar onder zijn leiding heeft Microsoft een paar ingrijpende strategische beslissingen genomen. De eerste was dat software niet meer verkocht ging worden, maar via een abonnement wordt aangeboden. De voordelen daarvan laten even op zich wachten. Want in plaats van een bedrag ineens te ontvangen voor bijvoorbeeld het Office pakket, krijgt de onderneming nu kleinere bedragen, maar wel elke maand, kwartaal of jaar. Dat zorgt voor een constante stroom van inkomsten, die maar door blijft gaan. De voordelen van deze strategie zullen de komende jaren meer en meer duidelijk worden.

 

In de cloud
Een tweede belangrijke beslissing van Microsoft was het aanbieden van de cloud service onder de naam Azure. In het kort betekent dit, dat ondernemingen hun data niet meer op eigen steeds grotere computers hoeven onder te brengen, maar dat in feite in service kunnen geven. Tegelijkertijd zijn die data altijd ter beschikking en kunnen ondernemingen via Azure ook met die data werken. Dat bespaart ondernemingen grote investeringen in hardware. De service blijkt een enorm succes. En dit was de belangrijkste reden, dat beleggers zo in hun nopjes waren met de resultaten van Microsoft. Want Microsoft wist zijn omzet in Azure in het afgelopen kwartaal te verdubbelen tot $6,7 miljard. Op jaarbasis kwam de cloud omzet uit op 12,1 miljard en Microsoft wil doorstomen naar $20 miljard in 2018. Met de cloud business wil Microsoft de terugloop in de software verkoop opvangen. Maar hier schuilt het succes voor de komende jaren. Want de omzet in software loopt niet echt terug. Door de systeemverandering waarbij de software niet meer verkocht wordt maar verhuurd, lijkt er van een teruggang sprake. Maar in feite is dat dus niet zo en ook dat is in de aantrekkende omzet in software in het afgelopen kwartaal al zichtbaar.      

 

Boven verwachting
Zowel omzet als winst waren het afgelopen kwartaal boven verwachting. Analisten hadden gerekend met een omzet van $22,1 miljard maar die kwam uit op $22,6 miljard. De winst per aandeel deed het relatief nog iets beter. Wall Street had gerekend op 58 cent per aandeel, maar dat werd 69 cent per aandeel tegen 62 cent vorig jaar. Microsoft keert nu een kwartaaldividend uit van 36 cent, waarmee het dividendrendement uitkomt op 2,6%. In november zal het dividend weer worden verhoogd en ik reken er een beetje op dat het kwartaaldividend op 40 cent uit komt, waarmee het rendement stijgt naar 2,85%. Ik ben al een paar jaar enthousiast over Microsoft en heb het aandeel destijds voor $26 kunnen kopen. Op de kostprijs zit ik in november op een rendement van meer dan 6%. En het blijft stijgen. Groeidividend is dus iets, waar u aandacht aan moet schenken. Koop Microsoft op een dip. 

 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann