Jaargang 1, nummer 23, 26 maart 2012

 

Het totaalrendement nader bekeken

  

150_de_heer_poelmann.jpgSommige elementen van beleggen in gewone aandelen lijken zo duidelijk, zo elementair, dat het niet nodig lijkt daar veel tijd aan te besteden. Het onderdeel totaalrendement is zo’n onderwerp. Het onderdeel dividendrendement voegt een belangrijk element toe aan het begrip totaalrendement. Als belegger moet u daarmee rekening houden. In zijn algemeenheid staat totaalrendement voor het dividendrendement plus de potentiële koerswinst.

Dividend rendement + koerswinst = totaal rendement

Als bijvoorbeeld de koers van een aandeel stijgt van $20 naar $40 in een periode van drie jaar, dan is de koerswinst $20 per aandeel, ofwel 100%. Laten we even veronderstellen dat het dividend in het eerste jaar $1 was, in het tweede jaar $1,15 en in het derde jaar $1,25, dan kan de aandeelhouder $3,40 optellen bij zijn koerswinst van $20 om zo uit te komen op een totale winst van $23,40. Om de procentuele winst uit te rekenen, delen we de winst door de originele aankoopkoers van $20 en komen we uit op een koerswinst van 117%. Dit is het totaalrendement van de investering over de drie jaar dat het aandeel in ons bezit was, ofwel gemiddeld 39% per jaar. Eigenlijk missen we nog een element, namelijk het element van dividendgroei.

Dividendrendement + dividendgroei + koerswinst = echte totaalrendement

Het echte totaalrendement is de reden dat beleggers nu, in het verleden maar ook in de toekomst, bereid zijn het risico te nemen hun geld in aandelen te beleggen. Het is, om zo te zeggen vanaf het ontstaan van de aandelenbeurs, het aantrekkelijke aspect van die aandelenbeurs geweest. De obligatiebeurs biedt een vast rendement, waarbij afhankelijk van trends en rente-ontwikkelingen, de mogelijkheid bestaat voor koerswinst. Een groei van de uitkering (dividend) is alleen haalbaar op de aandelenbeurs. Groei van dividend is een inspiratie als het gaat om hogere koersen. Daarom kan alleen op de aandelenbeurs een belegger met echt totaalrendement beloond worden. Als bijvoorbeeld een dividendrendement van 4% met 5 tot 10% per jaar groeit, dan ligt daar de echte reden, waarom een investering op lange termijn beter af is op de aandelenbeurs dan op een spaarrekening bij de bank of op de obligatiemarkt. Als zo’n aandeel voor langere tijd wordt vastgehouden, en gedurende die tijd wordt jaarlijks het dividend verhoogd en stijgt de koers van het aandeel, dan maakt u een totaalrendement dat tot proporties kan stijgen, die bij geen enkele andere belegging haalbaar zijn. Ik ga dan wel uit van de veronderstelling dat u erin slaagt het aandeel te kopen op een moment, dat het ondergewaardeerd is. U kunt er zo in slagen inflatie voor te blijven, zelfs als we er rekening mee houden dat u ook nog eens belasting over uw vermogen of dividendinkomsten moet betalen. Natuurlijk kunnen we er nooit 100% zeker van zijn dat het dividend op een aandeel elk jaar zal blijven stijgen. Ook kunnen we er niet zeker van zijn dat de koers van een aandeel zal blijven stijgen, maar als we een aandeel kopen op een historisch ondergewaardeerd niveau en als die aandelen een historie hebben van ononderbroken dividendbetalingen en regelmatige dividendverhogingen, is de kans heel reëel dat het totaalrendement van zo’n belegging beter zal zijn dan welke andere belegging ook. Ligt het aanvangsdividend procentueel hoger, bijvoorbeeld op 7% of zelfs 8%, dan hoeft de koerswinst minder groot te zijn om hetzelfde resultaat te behalen.

Hier kom ik op een cruciaal punt. Een belegger moet in de spiegel kijken voor hij in dividendaandelen investeert. Wat oudere beleggers zullen vaak voor de aandelen kiezen met een hoger dividendrendement, omdat ze van de dividendinkomsten willen leven. Jongere beleggers met een visie van 20 jaar of meer, zullen vaker voor aandelen kiezen met een hoger totaalrendement, omdat zij ook van de koerswinst kunnen en willen profiteren. Woensdag kom ik met een leuk voorbeeld van een belegging met een hoog totaalrendement, gedaan door één van de bekendste beleggers ter wereld zo’n 24 jaar geleden.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann