Jaargang 1, nummer 32, 25 april 2012

 

Een intrinsieke waarde van $10
kunt u krijgen voor $9

 

Eric PoelmannEen niet ongewoon verschijnsel bij closed-end fondsen. U kunt ze vaak goedkoper krijgen dan ze inhoudelijk waard zijn. Ik heb er al eens over gesproken in het kader van het maximaal spreiden van uw beleggingen. Beleggers zijn over het algemeen slimme mensen. Ze gaan de aandelen van McDonald’s niet verkopen voor $85 als het aandeel op de beurs $98 doet. En wie ze wel voor $85 verkoopt, heeft dringend hulp bij het beheer van zijn aandelen nodig. Daarom is het ook wat moeilijk uit te leggen, waarom wij dit gedrag bij closed-end fondsen wel regelmatig zien. Want het is niet ongewoon dat een belegger een aandeel van een closed-end fonds met een waarde van bijvoorbeeld $10 aan aandelen en/of obligaties, op de beurs van de hand doet voor bijvoorbeeld $9. Kortingen als deze geven beleggers de kans om meer rendement te maken dan mogelijk zou zijn geweest als de onderliggende aandelen zouden zijn gekocht. Ze kunnen van het dividend profiteren en ook nog eens van het feit dat de discount op de closed-end fonds minder wordt. De discount kan ontstaan, omdat bij closed-end fondsen de koers ontstaat door vraag en aanbod. Er kunnen geen aandelen worden geliquideerd zoals bij Mutual fondsen het geval is. Daardoor kunnen closed-end fondsen speculatiever beleggen met bijvoorbeeld optiestrategieën. Closed-end fondsen kunnen ook geld lenen, maar dat is sinds het begin van de kredietcrisis wel moeilijker en vooral ook duurder geworden. Volgens Edwin Elton, professor aan New York University, blijft het echter een raadsel waarom closed-end fondsen vaak met een korting op de beurs verhandeld worden. Volgens sommige onderzoekers komt het doordat beleggers vinden dat er te hoge kosten aan verbonden zijn en de fondsen daarom niet optimaal presteren. Andere denken dat de fondsen te hoge belastingen betalen. Een onderzoek heeft een verband gevonden tussen de mate van zorgen van beleggers aan de ene kant en de hoogte van de korting aan de andere kant. Maar wat de oorzaak ook moge zijn, beleggers kunnen profiteren van het feit, dat closed-end fondsen soms met een hogere korting op de beurs te krijgen zijn. De kunst is closed-end fondsen te vinden, waarvan de korting op een gegeven moment groter is dan het historisch gemiddelde. Er is een goede kans, dat die korting binnen een afzienbare tijd weer terugloopt naar het historisch gemiddelde en de belegger kan zo een extra winst opstrijken. Een andere mogelijkheid om winst te maken door een kleiner wordende korting is de aanwezigheid van activistische aandeelhouders. Zij kopen 5% of meer van een closed-end fonds met een hoge korting en leggen vervolgens het management het vuur aan de schenen om onderliggende aandelen te verkopen of de kosten terug te brengen en zo de korting te verkleinen, zodat die activistische aandeelhouders daar weer een winst mee maken. Als kleine belegger profiteert u daarvan mee. Beleggers moeten wel voorzichtig zijn met de aankoop van closed-end fondsen. Een korting van 10% betekent volgens closed-end fondsen specialist Mike Taggart, die zelf closed-end koopt met een gemiddelde korting van 12%, niet dat de koper automatisch een goede deal heeft. Maar volgens Elton is een closed-end fonds met een hoog dividendrendement in de regel ten voordele voor de belegger. Zolang de korting niet verder oploopt is de belegger beter af met een closed-end fonds dan wanneer hij de onderliggende aandelen of obligaties zelf zou kopen. Maar voorzichtigheid is wel geboden als het dividend onrealistisch hoog is. Het kan betekenen dat het fonds meer uitbetaalt dan het op de onderliggende aandelen verdient. En dat zal met grote waarschijnlijkheid leiden tot een geleidelijke lagere koers van het closed-end fonds.

PensioenDividend.nl is gespecialiseerd in closed-end fondsen, die elke maand met een dividendbetaling komen. Bovendien heeft deze nieuwsbrief een portfolio met de noodzakelijke spreiding. Voor wie rustig wil beleggen en elke maand inkomen wil, is deze nieuwsbrief zeker een aanbeveling.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann