Jaargang 1, nummer 4, 18 januari 2012

  

Investeren als een Rockefeller

  

150_de_heer_poelmann.jpgIn Amerika vinden we de meeste aandelen met een hoog dividendrendement. Dat hoge rendement komt niet vanzelf. Soms moeten ondernemingen wel hoge dividenden uitbetalen om aandeelhouders aan zich te binden. Maar Amerika kent ook wetgeving waarbij aandeelhouders profiteren van belastingfaciliteiten. Het is verbazingwekkend hoeveel dividend de aandeelhouders er dan voor terugkrijgen. Daarnaast hebben die aandelen ook een flink groeipotentieel. Vandaar mijn associatie met de bekende en ook steenrijk geworden Amerikaan Rockefeller.

Ik heb het hier over Business Development Companies, afgekort BDC’s.

Mensen als Rockefeller hebben veel geld gestoken in kleine bedrijven, die zich met zijn investeringen verder konden ontwikkelen. Zij doen dat via beleggingsbedrijven die er hun beroep van maken die kleine ondernemingen niet alleen goed te controleren, maar ook in staat zijn op maat gepaste condities te bedenken, waardoor die beleggingsbedrijven, ook wel private equity companies genoemd, een flinke vergoeding ontvangen voor het risico wat ze lopen. Voor de kleinere beleggers waren dit soort investeringen vaak te groot en te riskant. Maar Amerika zou Amerika niet zijn als daar niet iets op was gevonden. Dat was de BDC. De Amerikaanse regering heeft ondernemen hoog in het vaandel staan en heeft daarom toegestaan dat de BDC geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen mits 90% van de winst aan de aandeelhouders in de BDC wordt uitgekeerd. En die aandeelhouders zijn u en ik.

BDC’s zijn voor de kleine beleggers gemakkelijk te vinden op de Amerikaanse beurzen. Eén zo’n BDC is Solar Capital (NASDAQ: SLRC). Solar Capital belegt in tal van kleinere ondernemingen in sectoren als auto’s, drank, voedsel, tabak, defensie, entertainment, verpakking en glas. De onderneming is sinds 2010 op de beurs en betaalt elk kwartaal aan zijn aandeelhouders 60 cent dividend per aandeel uit. Bij een koers van ongeveer $22,50 betekent dit een dividendrendement van meer dan 10%!

Met de alsmaar opspelende kredietcrisis wordt de rol van de BDC steeds belangrijker. Banken zitten op dit moment niet te wachten om riskante kredieten aan kleine bedrijven te verstrekken. De BDC neemt steeds meer de kredietverlenende functie van de banken over. Ze laten zich daar goed voor betalen en de winst komt grotendeels bij de aandeelhouders terecht, ook al omdat de Amerikaanse regering de BDC met een nul tarief voor de vennootschapsbelasting tegemoet komt. U kunt daar als kleine belegger van profiteren. Beleggen in dit soort private equity bedrijven is dus niet alleen nog weggelegd voor de superrijken. De BDC spreidt zijn beleggingen over een groot aantal kleine bedrijven, waardoor het risico voor de kleine belegger minder groot wordt. Beleggers zien de BDC dan ook als een relatief veilige belegging, waarmee een flink dividend kan worden verdiend en waarbij ook de kans op koersstijging gegeven is. Ik moet er wel gelijk bij zeggen, dat de aandelen van BDC’s flink volatiel kunnen zijn, zeker op momenten van recessie zoals enkele jaren geleden. Maar de beleggers die dat hebben uitgezeten, zijn daarvoor dubbel en dwars beloond. Ook hebben we de afgelopen twee jaar gezien dat de BDC’s de koersstijging gebruiken om nieuwe aandelen uit te geven. Daarmee worden de kansen op een flinke koersstijging wel wat beperkt.

Net als bij gewone aandelen zijn er onder de BDC’s bedrijven die het goed doen en die het minder goed doen. Het succes van een BDC is geheel afhankelijk van de talenten van de management teams, die een dergelijke BDC beheren. In Nederland worden de BDC’s gevolgd door The Dividend Factory, die ook enkele BDC’s in zijn adviesportfolio heeft opgenomen. Daar zijn BDC’s bij die met enige regelmaat hun dividend verhogen. BDC’s zijn voor de kleine belegger ook interessant omdat de BDC een aantal ondernemingen in zijn portfolio heeft, waardoor de zo belangrijke spreiding van uw belegging automatisch een gegeven is. Beleg nooit in één BDC maar spreid uw belegging over 3 tot 5 BDC’s. Hiermee vermijdt u het risico, dat u al uw investeringen bij een minder goed beleggingsteam onderbrengt.

Amerikanen betalen over het dividend dat ze van de BDC’s ontvangen, gewoon inkomstenbelasting. Het dividend kan voor Europeanen wat lager uitvallen. Er wordt door Amerika een withholding tax geheven van 15% en afhankelijk van waar u in Europa woont, kan het daarbij blijven. In Nederland bijvoorbeeld kunt u de 15% zelfs verrekenen met de te betalen belasting in box 3.
 
 
Hartelijke groet,  

Eric Poelmann