Jaargang 1, nummer 53, 16 juli 2012

 

Sparen voor uw oudedag

 

150_dhr_e_poelmann.jpgEén van de redenen waarom de pensioenmaatschappijen in de knel zijn gekomen met hun uitkeringen, is de lage rente. Althans, dat zeggen ze. Natuurlijk is het zo dat de rente op een historisch dieptepunt staat. De ECB heeft er onlangs nog een schepje bovenop gedaan door de rente met 25 basispunten te verlagen. Maar het management van de pensioenfondsen wordt er niet voor betaald om te klagen over de lage rente, maar om actief te zoeken naar alternatieven. En die zijn er. Niet alleen voor de pensioenfondsen, maar ook voor de belegger die zelf een voorziening op wil bouwen voor zijn oudedag. Dat kan met de Alsmaar Meer Dividend Betalers (AMDB’s), aandelen die jaar op jaar hun dividend verhogen en zo hun aandeelhouders de kans geven een mooi vermogen op te bouwen. Daar is wel wat moed voor nodig. De aandelenmarkten worden de laatste jaren immers geconfronteerd met een hoge volatiliteit en veel beleggers hebben de handdoek in de ring geworpen en hun geld naar de obligatiemarkt gebracht. Conservering van kapitaal is daarbij het motto geworden. Kijken we terug in het verleden, dan lag de rente op obligaties hoger dan het dividend op aandelen. Beleggers konden zich dus met obligaties van een vaste rente verzekeren met een redelijke mate van veiligheid op hun belegging. Maar in 2012 ziet dat er allemaal wat anders uit. Omdat beleggers zoveel geld naar de obligatiemarkten gebracht hebben, zijn de koersen van de obligaties omhoog geschoten. Het gevolg is dat de rendementen op obligaties gekelderd zijn en u in feite onder de streep bijna niets van de inkomsten op obligaties overhoudt. Ik heb u hier als eens verteld dat er bij een belegging op staatsobligaties bijna niets meer aan rendement voor de belegger overblijft. Bij belegging in bedrijfsobligaties zijn de rendementen nog wel iets beter, maar ook daar wordt niet veel meer verdiend. We zijn zelfs al op een punt aangekomen dat het dividendrendement van ondernemingen hoger is dan de rente op de obligaties van dezelfde onderneming. Daarmee is voor beleggers een nieuwe situatie ontstaan. Zij kunnen meer inkomen genereren met beleggen in aandelen dan met beleggen in obligaties van dezelfde onderneming. Wie wil sparen voor later, is dit een heel belangrijk gegeven.

Ik wil u hiervan een voorbeeld geven aan de hand van een Alsmaar Meer Dividend betaler uit de portfolio van GroeiDividend.nl. Als u nu obligaties van Procter & Gamble (NYSE: PG) zou kopen met een afloopdatum over 15 jaar, dan zou u daarbij een reële rente kunnen krijgen van ongeveer 3%. Maar degene die de aandelen kopen krijgen een dividend van 3,7%. Deze AMDB heeft al 56 jaar op rij (!) zijn dividend verhoogd. De laatste keer was dat in april, toen het kwartaaldividend met 7% steeg naar 56,2 cent per kwartaal. Stel, een AMDB trekt zijn dividend elk jaar met 7% op, dan verdubbelt het dividend in een periode van 12 jaar. Omgerekend verdient de aandeelhouder dan op zijn investering 7,4%, terwijl de bezitters van de obligaties van deze AMDB nog altijd tegen een onveranderde uitkering van 3% zitten aan te kijken. Natuurlijk is een aandeel een wat onzekerdere belegging dan een obligatie, maar de rendementsstijging is een hele mooie premie voor deze onzekerheid. Zeker als de belegger de moeite wil nemen even in de geschiedenis van zo’n AMDB te duiken en vast kan stellen wat voor een traditie zo’n aandeel inmiddels heeft opgebouwd. Zelfs als Procter & Gamble zijn dividend jaarlijks met 5% zou verhogen, dan nog zou het dividend in 13 jaar verdubbeld zijn en zouden aandeelhouders in totaal $66 hebben kunnen incasseren als zij nu het aandeel zouden hebben gekocht op een koers van $61. Dat betekent dat niet alleen het inkomen sterk toeneemt, ook is de kans op een koersstijging groot, waarbij de kans op koersschommelingen een gegeven is, dat moet worden ingecalculeerd. Maar ook dat risico kan worden teruggebracht, als de belegger het geduld heeft om het aandeel op het juiste moment aan te kopen.

GroeiDividend.nl biedt u voor weinig kosten een houvast bij uw aankopen. Op de eerste plaats heeft deze nieuwsbrief een portfolio van 256 AMDB’s, aandelen dus die een historie hebben waarbij keer op keer het dividend wordt verhoogd. U hoeft dus niet zelf deze aandelen te gaan zoeken. Daarnaast, en dat vind ik net zo belangrijk, geeft de nieuwsbrief bij elk aandeel aan of het aandeel qua koers koopwaardig is. U hoeft dus niet het risico te lopen dat u een AMDB tegen een te hoge koers aankoopt. De lijst wordt elke maand opnieuw doorlopen en geactualiseerd. U kunt dus in één oogopslag zien of u Procter & Gamble nu kunt kopen.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann