Jaargang 1, nummer 56, 1 augustus 2012


Een alternatief in euro’s.

 
300_i26_150_dhr_e_poelmann.jpgIn deze rubriek refereer ik regelmatig aan beleggingen in de Amerikaanse dollar. Ik doe dat, omdat ik de komende jaren positiever ingesteld ben op de dollar dan op de euro. Ik denk zelfs dat we afkoersen op een dollar die in koers gelijk gaat zijn aan de euro. Komt dat uit, dat kunt u de komende jaren nog een mooi extra rendement maken op uw dollarbelegging. Maar een aantal beleggers wil geen valutarisico en prefereert de euro als belegging. Ik heb u hier verteld over een aandeel met een dividendrendement dat hoger is dan de rente van de obligatie van dezelfde onderneming. Het ging in dit geval over Procter & Gamble met noteringen in New York en dus in de dollar. Maar op de beurs in Amsterdam zien we iets dergelijks bij de aandelen en obligaties van Wolters Kluwer. Het gaat hier om een gespecialiseerde uitgever, waar je abonnementen kunt krijgen op publicaties over onder meer belastingen en gezondheidszorg. Daarvan verschijnt tegenwoordig het meest digitaal en dat zorgt ervoor dat de onderneming met hoge marges kan werken. En niet alleen dat, de abonnementen, die veelal beroepsmatig worden afgenomen, zorgen voor een stabiele inkomstenstroom voor de onderneming. De onderneming heeft aandelen en obligaties op de beurs uitstaan. De aandelen hebben een dividendrendement van ongeveer 5%, maar de drie normale obligaties van de onderneming betalen allen minder dan het aandeel. De eerste heeft een coupon van 5,125% en komt met een looptijd tot 27 januari 2014 uit op een effectief rendement van ongeveer 1,4%. De tweede loopt tot 10 april 2018 en heeft met een coupon van 6,375% een effectief rendement van ongeveer 2,5%. De derde loopt op 14 augustus 2028 af en heeft met een coupon van 6,748% een effectief rendement van 3,9%. Voor beleggers, die op rendement uit zijn, is het aandeel Wolters Kluwer dus een alternatief, al moet daarbij wel gezegd, dat het aandeel altijd een groter koersrisico met zich meebrengt.

De uitgever heeft echter nog een alternatief dat een hoger rendement heeft dan zowel het aandeel als de gewone obligaties. Ik heb het hier over de perpetual, die ook een notering heeft op de beurs in Amsterdam. De perpetual heeft het midden tussen een obligatie en een aandeel. Mocht Wolters Kluwer failliet gaan, dan komt bij uitbetaling eerst de obligatiehouder aan de beurt, dan de bezitter van de perpetual en de aandeelhouder staat achter in de rij. De perpetual heeft een coupon van 6,875% en een lange looptijd tot 14 mei 2049. De koers van de perpetual schommelt de laatste tijd tussen de 102% en103%. Vergeleken met de normale obligaties is dat laag. Dat komt omdat de onderneming elk jaar het recht heeft om de perpetual op 14 mei in te roepen. Doet zij dat niet, dan heeft u een jaarlijks rendement van ongeveer 6,7%. Maar zou zij dat in 2013 wel doen, dan daalt uw rendement voor dit jaar naar ongeveer 4%. De kans dat de perpetual op korte termijn wordt ingeroepen is moeilijk in te schatten. Wel is het zo dat de onderneming in 2014 al €700 miljoen moet ophoesten om haar obligatielening van 5,125% af te lossen. Bij het inroepen van de perpetual in de jaren daarna, hebt u al een minimaal couponrendement van 6% en dat loopt verder op naarmate de onderneming langer wacht met het inroepen. Natuurlijk kan de onderneming ook wachten tot de laatst mogelijke call datum in 2049. U hebt dan wel een mooi vast rendement van 6,7%, maar in de tussentijd is de perpetual wel koersgevoelig op de ontwikkeling van de rente. Stijgt die, dan zal de koers dalen, maar die daling zal altijd beperkt blijven omdat de onderneming elk jaar weer de perpetual kan inroepen. Uitzondering was de kredietcrisis, toen de perpetual tijdelijk wegzakte naar een koers van rond de 60. Daarvoor noteerde de perpetual net als nu een koers rond de 100. Wat nog interessant is, de perpetual heeft een cumulatieve rente. Dat wil zeggen, dat mocht Wolters Kluwer de rentebetaling een keer overslaan, u de achterstallige rente eerst krijgt uitbetaald, voordat de aandeelhouders het volgende dividend krijgen.

Er zijn nog een aantal perpetuals van Nederlandse bedrijven met noteringen in euro’s en in dollars. The Dividend Factory heeft enkele daarvan in haar portfolio, die u zeker kunt overwegen als u uit bent op een vast hoog rendement.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann