Privacy verklaring

Wimer BV neemt de privacy en de veiligheid van de geregistreerde gebruikers heel serieus. Wij beschermen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. De enige informatie die wij van onze abonnees op de nieuwsbrieven bezitten zijn de registratie- en abonnementsgegevens die u bij aanmelding aan ons hebt verstrekt. Deze informatie bevat uw e-mail adres, naam en geslacht. 
 
Sommige mails bevatten advertenties van partners en/of speciale aanbiedingen van producten & diensten waarvan wij denken dat onze abonnees in geïnteresseerd zijn. Mogelijkheden tot het annuleren van deze berichten vindt u onderaan de e-mails. Wij streven er constant naar om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Bij het aanmeldtraject wordt tijdens de gegevensuitwisseling gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL encrypted). Zodoende is de kans uitermate gering dat uw persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen echter, 100% veiligheid kan bij elektronische gegevensuitwisseling niet gegarandeerd worden.

Wij geven onze abonnees het recht om voor eigen gebruik gegevens uit onze nieuwsbrieven en van onze website te kopiëren, te printen of te downloaden. Niets uit de nieuwsbrieven of de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding. Zij die toestemming wensen tot het gebruik van de informatie, dienen zich te wenden tot Info@DividendRadar.nl of tel. + 31 (0) 114 - 315 345.

DividendRadar bevat soms links naar andere websites waaronder die van adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites omdat wij ze niet beheren.

Wij hopen dat u na het lezen van dit privacy statement begrijpt wat we doen met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Indien u nog vragen hebt, kunt u zich tot ons wenden middels Info@DividendRadar.nl of via Janseniuslaan 64-A, 4561 NN HULST.