Privacy

Wimer BV neemt de privacy en de veiligheid van de geregistreerde gebruikers heel serieus. Wij beschermen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. De enige informatie die wij van u bezitten zijn de registratie- en abonnementsgegevens die u bij aanmelding aan ons hebt verstrekt. Deze informatie bevat uw e-mail adres, naam en adres, + eventueel geslacht, telefoonnummer en geboortedatum.

Enkel diegenen die aangegeven hebben graag e-mails te ontvangen van DividendRadar.nl krijgen nieuwsbrieven en flashberichten toegestuurd. Sommige mails bevatten advertenties van partners en/of speciale aanbiedingen van producten & diensten waarvan wij denken dat onze abonnees in geïnteresseerd zijn. Mogelijkheden tot het afmelden van deze berichten vind u onderaan de nieuwsbrieven. Wij streven er constant naar om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Bij het aanmeldtraject wordt tijdens de gegevensuitwisseling gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL encrypted). Zodoende is de kans uitermate gering dat uw persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen echter, 100% veiligheid kan bij elektronische gegevensuitwisseling niet gegarandeerd worden.

Wij geven onze abonnees het recht om voor eigen gebruik gegevens van onze website te printen of te downloaden. Niets uit de nieuwsbrieven of de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding. Zij die toestemming wensen tot het gebruik van de informatie op DividendRadar.nl, dienen zich te wenden tot Info@DividendRadar.nl of tel. + 31 (0) 114 - 315 345. 

PensioenDividend.nl bevat soms links naar andere websites waaronder die van adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites omdat wij ze niet beheren.

Wij hopen dat u na het lezen van dit privacy statement begrijpt wat we doen met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Indien u nog vragen heeft, kunt u zich tot ons wenden middels Info@DividendRadar.nl of via Janseniuslaan 64-A, 4561 ZA  HULST.