Een aandeel om nooit meer te verkopen!

   

150_de_heer_poelmann.jpgHet afgelopen jaar heeft, als we koerswinsten willen halen, per saldo niet veel gebracht. De indices van de Amerikaanse beurzen zijn bijna vlak geëindigd. Dat wil niet zeggen dat met de onderliggende aandelen ook geen succes zou zijn behaald. Zo kon bijvoorbeeld met wat ik noem de “lifetime income generators” mooie successen behaald worden. Steeds meer beleggers ontdekken deze aandelen en belangrijker, steeds meer beleggers hebben een groeiend vertrouwen in de resultaten die met deze aandelen kunnen worden behaald. We vinden dit soort aandelen veelal terug in sectoren van ons alledaagse leven. Voedsel en verzorging zijn twee van dit soort sectoren. Maar vandaag wil ik het met u hebben over een andere sector: tabak.

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar het geheim achter de “lifetime income generators” is erg eenvoudig. Het gaat hier om bedrijven met een hele stabiele business met sterke cashflows, waarmee elke jaar weer een jaarlijks oplopend dividend kan worden behaald. Deze aandelen zijn vrij zeldzaam. Standard & Poor’s, u weet wel de kredietbewaker die momenteel een strenge waardering handhaaft van vooral de zwakke euro landen, heeft een Dividend Aristocrats Index. In deze index zitten die aandelen, die hun dividend in de laatste 25 jaar elk jaar hebben verhoogd. Bij de laatste telling waren er dat nog 42!

Nu zult u zeggen: “Dat is weinig!” En dat is ook zo. Maar er zijn ook een groter aantal bedrijven die al jaren hun dividend hebben verhoogd, maar nog niet aan de 25 jaar gekomen zijn. Dat zijn er ongeveer 100. Deze groep noem ik de “lifetime income generators”. En tegelijkertijd zeg ik, dat dit aandelen zijn om stevig vast te houden en nooit meer te verkopen. Want omdat het dividend op deze aandelen alsmaar stijgt, loopt het bescheiden dividend van nu op tot een enorm dividendrendement straks, afgezien van de koersstijging, die het oplopende dividend over de jaren heen tot gevolg heeft.

Een nog jonge “lifetime income generator” is het aandeel Philip Morris International (NYSE: PM). Dit tabaksaandeel kwam in 2008 zelfstandig in de markt na een spin-off van het moederbedrijf Altria. Sinds het aandeel op de beurs is, zien we het dividend oplopen. Was het in juni 2008 nog 46 cent per kwartaal, in december 2011 werd 77 cent per aandeel als kwartaaldividend uitbetaald. Op jaarbasis zien we hier dus een stijging van $1,84 naar $3,08 per aandeel. Eind 2008 werd het aandeel verhandeld voor $44 en bedroeg het dividendrendement dus 4,2%. Had u ze toen gekocht en gehouden, dan was uw dividendrendement per eind 2011 opgelopen naar 7%. Dat is ongeveer 1%-punt stijging per jaar. Het ligt in de lijn der verwachting dat Philip Morris zijn dividend verder zal laten stijgen. Dat betekent, dat uw dividendrendement eind 2014 zal zijn opgelopen tot rond 10%. Aangezien ik verwacht dat het ook in de jaren erna zal doorgaan, betekent dit dat uw dividendrendement verder oploopt en u een inkomen gaat genieten, dat ver boven de 10% gaat uitkomen.

Ik heb het dan nog niet over het totale rendement, de koersstijging meegerekend. Want had u het aandeel op $44 gekocht, dan had u ook nog eens een koersstijging meegemaakt van 74%!

 koersontwikkeling

In totaal had u daarmee over 2009, 2010 en 2011 een rendement gehaald van 91%. Dat is niet weinig, zeker als u zich realiseert dat het hier nu niet om een erg speculatief aandeel gaat. Terugkijken is gemakkelijk zult u misschien zeggen, maar met de “lifetime income generators” kijken we ook vooruit. Deze aandelen betalen jaar na jaar een hoger dividend uit en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Daarom is de koerswinst eigenlijk niet zo interessant. Interessant is, dat u met een degelijke belegging nu, in de toekomst dividendrendementen kunt halen die ver boven de 10% gaan uitkomen. En dat is iets, dat ons voor onze oude dag van pas kan komen, zeker nu overheid en pensioenfondsen steeds meer knabbelen aan de hoogte van onze pensioenen.

Opgemerkt moet nog worden, dat als u één en ander handig aankleed, het rendement nog sneller kan stijgen. GroeiDividend.nl heeft hiervoor een techniek ontwikkeld, die u hierbij behulpzaam kan zijn. De moeite waard om hier eens kennis mee te maken.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann