Jaargang 2, nummer 12, 11 februari 2013

 

Achtergesteld of niet?

 

Eric PoelmannSinds de Nationalisatie van SNS Reaal en de onteigening van de aandelen en de achtergestelde leningen, lopen veel beleggers en spaarders rond met wrange gevoelens. Want waarom moest de staat zo nodig hun bezit onteigenen, zonder dat ze daarvoor enige vergoeding krijgen? Ik moet daarop het antwoord ook schuldig blijven. Dat de aandelen waardeloos geworden waren, kan ik me nog voorstellen. Maar houders van achtergestelde obligaties hun bezit afnemen, is wat anders. Dat ze als laatste in de rij staan als het op terugbetaling van schulden aankomt, is duidelijk. Maar dat is geen reden om die obligaties zomaar af te nemen. Vooral de houders van de certificaten zijn van een koude kermis thuisgekomen. Zij hadden vaak geen idee, dat die certificaten in feite achtergestelde leningen waren. De Minister van Financiën wil nu alsnog kijken of er voor de certificaathouders een schadevergoeding kan worden geregeld, omdat de houders van de certificaten vaak niet wisten dat het hier om een achtergestelde lening ging. Maar dan dient zich gelijk weer de vraag aan, waarom de certificaathouders wel een schadevergoeding zouden krijgen en de houders van achtergestelde obligaties niet? Het laatste woord zal hierover nog niet gesproken zijn. Intussen hebben wij op de redactie nogal wat vragen gekregen naar aanleiding van mijn advies om het belegd vermogen zoveel mogelijk te spreiden en nooit meer dan 10% van uw belegd vermogen in één product te investeren. Ik wil u twee reacties niet onthouden. Hier is de eerste:

“Uw email gelezen. Wij vragen ons af of de belegging in Rabo ledencertificaten ook dezelfde risico’s lopen als de achtergestelde leningen bij de SNS. Inmiddels hebben wij op de ledencertificaten al heel veel geld verloren wegens de lage koers.” AN-Sr

Wat betreft de risico’s, kan ik kort en duidelijk zijn. De Rabo ledencertificaten zijn achtergesteld en mocht de Rabo ooit in dezelfde situatie geraken als SNS Reaal nu, dan bent u uw geld kwijt. Nu moet ik daarbij wel de kanttekening maken, dat we bij de Rabo nu niet direct moeten vrezen dat deze bank failliet zal gaan. Maar… en ik zeg het er gelijk bij, dachten we dat twee jaar geleden bij SNS Reaal niet net zo? Uit deze en andere reacties is wel duidelijk geworden, dat veel bezitters van Rabo ledencertificaten geen idee hebben van het feit, dat het hier om een achtergestelde lening gaat. Daar komt nog bij, dat de certificaten maar één keer in de maand verhandeld kunnen worden. Dus mocht de nood ooit hoog worden bij de Rabo, dan kunt u niet snel van uw certificaten af. Er zijn nog wel meer minpuntjes aan de certificaten, zoals relatief lage rentevergoeding voor deze achtergestelde lening en de koersvorming. Kort en goed, de regel dat u nooit meer dan 10% van uw vermogen in één belegging moet steken, gaat zeker op bij de ledencertificaten van de Rabo. Sterker, de regel geldt voor alle achtergestelde producten die de Rabo aanbiedt. Allen tezamen zouden niet meer dan 10% van uw vermogen mogen uitmaken. Dat geldt trouwens niet alleen voor de Rabo, getuige de volgende vraag:

“Ik ben al jaren klant bij de ING en heb nogal wat obligaties en perpetuals van deze bank. Niet alleen Nederlandse, maar ook perpetuals met een notering op de Amerikaanse beurs. Loop ik daar ook risico mee?” HvdB

Voor wat de perpetuals betreft, die zijn zeker achtergesteld. Ook de perpetuals die in Amerika genoteerd zijn. De perpetuals betalen over het algemeen bij de ING een redelijke rente. U krijgt dus voor het risico dat u loopt, ook een aangepaste vergoeding. Bovendien zijn ze dagelijks verhandelbaar op de beurs. Voor wat betreft de obligaties, kan ik u niet direct een antwoord geven, omdat ik niet weet om welke obligaties het hier gaat. U doet er goed aan hierover navraag te doen bij de ING zelf. Maar ook hier geldt, dat er nu geen acuut gevaar meer bij de ING bestaat. Hoe dat er over één of twee jaar uitziet, is natuurlijk niet te zeggen. Daarom geldt ook bij de ING, dat u er verstandig aan doet in totaal niet meer dan 10% van uw vermogen in achtergestelde producten van de ING te beleggen. Gaat het onverhoopt verkeerd, dan is de schade te overzien.

 

Hartelijke groet,

Eric Poelmann