Jaargang 2, nummer 46, 19 juni 2013

 

Tien tips bij aankoop van dividendaandelen

 

Eric Poelmann

Nederland vergrijst snel en steeds meer mensen beginnen na te denken hoe hun inkomen eruit zal gaan zien na hun pensionering. De onzekerheid daarover groeit. Steeds vaker horen we immers, dat pensioenfondsen hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Voorheen was ons pensioen een zekerheidje. Ongeveer 70% van het laatstgenoten inkomen was de stelregel. Maar velen onder ons zullen die 70% niet gaan halen. Het wordt minder en misschien wel veel minder. Tegelijkertijd nemen de kosten toe. We leven langer en de zorgkosten lopen snel op. Sparen voor later wordt steeds belangrijker willen we niet voor verrassingen komen te staat. En dan bedoel ik sparen buiten de bestaande pensioenregelingen om.

Daarbij heb ik al sinds jaar en dag één stelregel. Je kunt beter zelf voor dat laatste stuk oudedagsvoorziening zorgen dan het laten doen door één of andere verzekeringsmaatschappij. De woekerpolissen liggen ons nog vers in het geheugen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de overheid immer nog tolereert dat spaargeld, bedoelt voor onze oudedag, in de zakken van de verzekeraars is verdwenen. Het is nog onbegrijpelijker dat Nederland tientallen grote en kleine pensioenfondsen kent, die door hun verdeeldheid heel inefficiënt werken en waar we gedwongen voor onze pensioenen naar toe moeten. We zullen dus zelf moeten sparen om na onze pensionering over voldoende middelen te kunnen beschikken. Nu is sparen vandaag de dag niet het toverwoord om genoeg beschikbaar te hebben. Spaarrekeningen leveren immers een rente op die zo laag is, dat we met het gespaarde vermogen door inflatie en vermogensbelasting steeds minder kunnen doen.

Het is dus verstandig alternatieven te zoeken voor spaarrekeningen. Beleggen in aandelen is zo’n alternatief. Maar doet u dat met het doel een extra inkomen te hebben voor uw pensioen, dan is het verstandig bij zulke beleggingen een aantal regels in acht te nemen.     

  1. Begin op jonge leeftijd. Hoe jonger hoe beter. Als u daarbij belegt in de goede aandelen en de dividenden herbelegt, kunt u op latere leeftijd een vermogen bij elkaar gespaard hebben.
  2. Spreiden is noodzakelijk. Daar bedoel ik mee, dat u belegt in verschillende aandelen en dat u beter elke maand een vast bedrag opzij legt dan een hoog bedrag in één keer.
  3. Kijk naar de dividendgeschiedenis. Hoe langer een bedrijf dividend uitbetaalt hoe beter. Het toont aan dat een onderneming zijn aandeelhouders serieus neemt en dat dit in de cultuur van een onderneming ingebakken is. Een grote plus is bovendien als het dividend elk jaar weer wordt verhoogd.
  4. Hoe lager de pay-out ratio hoe beter. De pay-out ratio is het gedeelte van de winst, dat de onderneming aan zijn aandeelhouders als dividend uitkeert. Zelf leg ik daarbij een bovengrens aan van 75% maar er zijn genoeg ondernemingen die minder dan 50% uitkeren. Als een onderneming meer dan 100% uitkeert, is dat op termijn vaak onhoudbaar.
  5. Hoe internationaler hoe beter. Ondernemingen die maar op één land gericht zijn, voelen een economische dip meer dan ondernemingen die hun activiteiten over veel landen gespreid hebben.
  6. Productlijn moet stabiel zijn. Die kans is het grootst bij voedsel en drankproducten, maar ook cosmetica en schoonmaakmiddelen voldoen vaak aan die eis. Het moet de core business van de onderneming zijn en er moet wereldwijd vraag naar zijn.
  7. Een onderneming moet voldoende cash hebben. Als dat er is, komt er ook voldoende voor de aandeelhouders beschikbaar.
  8. Een onderneming moet bij zijn core business blijven. Te vaak komt het voor, dat ondernemingen hun overtollige reserves gebruiken om te avonturieren op terreinen, waar ze niet in thuis zijn. Overnames lopen daarop nogal eens stuk met als gevolg grote afschrijvingen en verliezen voor de aandeelhouders.
  9. Inkoop eigen aandelen is goed voor de aandeelhouder. Ondernemingen hebben vooral de laatste jaren uitgebreide inkoopprogramma’s voor de eigen aandelen. Daarmee loopt de winst voor de resterende aandeelhouders op en dat geeft extra steun aan de koers.
  10. Check het dividendrendement. Als ondernemingen een hoog dividendrendement hebben, is er altijd wel iets waar u als belegger op moet letten. Met andere woorden, er is een reden voor.

Ik zie beleggen als een bijzondere vorm van sparen voor uw pensioen. Discipline is daarbij erg belangrijk. Denk goed na voor u hieraan begint en maak een plan voor de lange termijn. U kunt er dan veel plezier van hebben.

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann