Jaargang 3, nummer 52, 28 juli 2014

 

Rente gaat eerder stijgen

Eric Poelmann

 
Alles wijst erop, dat de rente in Amerika eerder gaat stijgen dan in het najaar van 2015. Dat laatste werd tot nu aangenomen, maar nu de Amerikaanse economie goed draait, de werkloosheid daalt en de inflatie langzaam oploopt, zal de Fed eerder beginnen met de rente te verhogen. Ik verwacht hier kleine stapjes, maar toch. In feite is de waardestijging van de dollar al een eerste voorteken. Rentegevoelige fondsen als preferente aandelen, REIT’s en BDC’s zullen in koers wat dalen. BDC’s werken voor een deel met geleend geld en een renteverhoging werkt dus kostenverhogend. Maar dat hoeft niet direct gevolgen te hebben voor het resultaat, waarvan 95% aan de aandeelhouders moet worden uitgekeerd.

Extra voordeel
Een business development company financiert kleine en middelgrote bedrijven, die bij de banken niet aan kapitaal kunnen komen. Zij doen dat onder strikte voorwaarden, waarbij de leningen vaak een prioriteit hebben op andere leningen. Ook is er een versterkt toezicht door middel van een plek in de directie of de raad van commissarissen. Eén van die BDC’s is Fifth Street Finance (NASDAQ: FSC). Net als alle andere BDC’s geniet deze BDC in Amerika belastingvoordelen. Als 95% van het resultaat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, hoeft geen vennootschapsbelasting te worden betaald. Fifth Street Finance betaalt een maandelijks dividend van 8,3 cent wat resulteert in een dividendrendement van 10,4%. Dat rendement is onder meer zo hoog omdat aandeelhouders in Amerika over dit dividend een hoge belasting moeten betalen. Die belasting is net zo hoog als de inkomstenbelasting. Op deze manier haalt de overheid weer terug, wat eerder weggegeven is aan vennootschapsbelasting. Hier zit voor ons een bijzonder voordeel. In het belastingverdrag tussen Nederland en Amerika is geregeld, dat Nederlanders maar 15% withholding tax hoeven te betalen. En vaak kunnen we die withholding tax nog verrekenen met de vermogensrendementsheffing van 1,2%. Dubbel voordeel dus, waardoor aandelen als Fifth Street Finance voor ons erg aantrekkelijk zijn.

Basis LIBOR
Beleggers kijken met wantrouwen naar de ontwikkeling van de rente. Voor deze BDC is een renteverhoging niet zo heel ingrijpend, want 74% van alle investeringen zijn gedaan met een variabele rente. Vaak met de LIBOR als basis. De in rekening gebrachte rente ligt daar 5% tot 10% boven. Stijgt de LIBOR dan stijgt de in rekening gebrachte rente automatisch mee. Daarnaast heeft Fifth Street Finance zijn beleggingen gespreid over zo’n 125 bedrijven in verschillende sectoren, waarmee het kredietrisico in de portefeuille wordt teruggebracht. Voor BDC’s geldt wel één waarschuwing. Dit soort aandelen zijn extra gevoelig voor economische teruggang, omdat kleine bedrijven in tijden van recessie het vaak extra moeilijk hebben. Maar in tijden van herstel zoals nu, bieden BDC’s een mooi rendement.

Wilt u meer weten over BDC’s dan kan The Dividend Factory u verder op weg helpen. Deze nieuwsbrief heeft nog een aantal interessante BDC’s in haar portfolio. Informatie over deze nieuwsbrief vindt u hier.

 
 

 Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann