Jaargang 3, nummer 63, 8 september 2014

 

Dividendbeleggen in opmars

Eric Poelmann 
Afgelopen week heeft Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, de rente in Europa nogmaals verlaagd. Voor spaarders betekent dit dat ze nog minder krijgen voor hun spaargeld en dat nog meer beleggers hun heil elders gaan zoeken. Ook voor de opbouw van pensioenen heeft deze verlaging een negatieve uitwerking. Op staatsleningen bijvoorbeeld, wordt zo goed als niets meer verdiend. Het betekent ook dat de euro verzwakt tegenover de dollar. In de laatste paar weken heeft de dollar 7 cent aan kracht gewonnen. Voor één euro krijgt u nu nog maar $1,29. En sommige analisten in Amerika spreken alweer van een situatie, waarbij 1 euro nog maar 1 dollar waard is. Dat komt omdat de Amerikaanse economie het relatief goed doet en de Fed ergens volgend jaar de rente zou kunnen verhogen.

Dividend
Spaargeld in Europa zoekt dus andere wegen om meer inkomen te genereren. Eén van die wegen is het beleggen in aandelen, die dividend uitkeren. Vooral Amerikaanse aandelen zijn aantrekkelijk. En dat terwijl de meeste ondernemingen die dividend uitkeren, angstvallig op hun cash blijven zitten. Want de geschiedenis leert dat de payout ratio’s, het percentage van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd, momenteel erg laag zijn. Bedrijven in de S&P500 keren op dit moment ongeveer een derde van de winst uit als dividend en dat is duidelijk onder het gemiddelde van de laatste decennia. En het is nu niet, dat die bedrijven dat niet zouden kunnen uitbetalen. De meeste bedrijven hebben recordbedragen in kas en een solide balans. Het dividendrendement op de index is nu 1,9% tegen 4,4% als we naar het gemiddelde op de lange termijn kijken.

Payout ratio omhoog
Toch zijn de dividenduitkeringen sinds de crisis van 2009 flink gestegen. De ondernemingen betalen dit jaar zo’n 12,4% meer uit. Dat lijkt veel, maar het cijfer blijft achter bij de 15% winstgroei. Bedrijven hebben dus voldoende ruimte om hun dividend verder op te trekken. Toch zeker als een percentage van de winst. Analisten verwachten dat de bedrijven in de S&P500 hun dividend de komende vier jaar met 40% zullen optrekken. Dat is evenveel als de afgelopen vijf jaar, maar de winstgroei zal de komende jaren aanmerkelijk lager zijn. Die wordt voor de S&P500 bedrijven ingeschat op 5% per jaar over de komende vijf jaar. Maar bij die lagere winst gaan bedrijven relatief meer uitkeren. De payout ratio gaat dus omhoog. En wat betekent dit voor ons als beleggers? Dat betekent, dat aandelen aantrekkelijker worden. De inschatting is, dat de payout ratio de komende jaren zal oplopen van 35% naar 40%. Daarbij zijn we nog lang niet op het niveau van de zestiger jaren, toen de payout ratio op 56% lag. Maar 40% is wel hoger dan wat we gezien hebben sinds het begin van deze eeuw. Het dividendrendement zal daarbij wel hoger komen te liggen dan de 1,9% die we nu zien. Dat verzacht een correctie van de koersen, die we onherroepelijk tegemoet kunnen zien.

 

 Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann