Jaargang 3, nummer 83, 24 november 2014

 

Profiteer van de vergrijzing

Eric Poelmann 
Met pensioen gaan, werd vroeger gezien als een beloning voor een leven van hard werken en verantwoord sparen. Maar de realiteit van vandaag is anders. Bij ons is de verzorging door de overheid nog redelijk geregeld, al komen steeds meer kosten vooral voor de verzorging bij de burgers te liggen. In Amerika zijn de burgers veel meer op zichzelf aangewezen. Veel ouderen kunnen niet met pensioen, omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen. En tegelijkertijd zien ze de kosten van de verzorging buitenproportioneel sterk stijgen. Die kosten nemen een steeds groter deel van wat de ouderen dachten voor zichzelf te kunnen uitgeven. De inflatie in de zorg is het hoogst in vergelijking met die van andere producten en diensten. Gemiddeld 3,4% per jaar gemeten over de afgelopen 10 jaar tegen 2,3% per jaar als we kijken naar de gewone consumenten prijsindex. In de afgelopen 20 jaar is het maar twee keer voorgekomen dat de kosten voor de zorg minder hard stegen dan het algemene prijspeil. En in het jaar daarna bleken de kosten extra hard te stijgen.

Beleggen in de zorgsector
In Amerika moeten burgers veel meer voor zichzelf zorgen. Daardoor zijn de kosten voor verzekeren en eigen risico aanmerkelijk hoger dan bij ons. Toch gaat het bij ons ook steeds meer de kant uit, dat ouderen meer moeten gaan bijdragen aan de kosten voor de zorg. En dat in een tijd dat spaargeld nauwelijks meer iets oplevert. Ook pensioenen zijn niet zo geïndexeerd meer als dat ons werd voorgesteld toen we nog premies voor de pensioenopbouw moesten betalen. Veel Amerikanen beleggen daarom in de zorg zelf, om zo te profiteren van de sterk stijgende kosten. Onder het motto, if you can’t beat them than join them. Dus als u wat te beleggen heeft, is het verstandig dat te doen in de sector waar de kosten het hardste stijgen. We hebben inmiddels veel cijfers over het derde kwartaal in de zorgsector gezien en bij 76% van al die bedrijven is de omzet in het afgelopen kwartaal harder gestegen dan analisten hadden verwacht. En bij 86% van de bedrijven in de zorgsector kwam de winst hoger uit dan was aangenomen. De omzetgroei lag met 10,2% hoger dan in welke sector dan ook en de winst lag 12,4% hoger dan in het vergelijkende kwartaal vorig jaar. Dat was ook aanmerkelijk meer dan de 7,1% winststijging, die over de volle breedte te zien was.

Stijgende dividenden
Niet alleen zijn omzet en winsten hoger, er wordt ook flink meer dividend uitgekeerd. Voor Nederlandse beleggers is het nog eens extra aantrekkelijk om te beleggen in de REIT sector. In onroerend goed dus is de zorgsector. Eén van de gespecialiseerde bedrijven is Ventas (NYSE: VTR). REIT’s betalen in Amerika geen vennootschapsbelasting maar moeten wel 90% van hun winst aan de aandeelhouders uitkeren. In Amerika wordt dat progressief belast, maar uitkeringen aan Nederlanders en Belgen vallen onder het belastingverdrag met Amerika en worden met 15% belast. Ventas heeft het afgelopen jaar een kwartaaldividend betaald van 72,5 cent per aandeel. Daarmee komt het dividendrendement uit op 4,2%. Maar er is een goede kans, dat deze onderneming één dezer dagen met de aankondiging komt dat het dividend weer verhoogd gaat worden.

Als u in REIT’s geïnteresseerd bent moet u zeker eens kennis maken met een nieuwsbrief die gespecialiseerd is in hoog dividend. Ik heb het dan over The Dividend Factory. Wilt u daar meer over weten, klik dan hier.
 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann