Jaargang 4, nummer 45, 17 juni 2015

  

Drie tips voor frequent dividend

Eric Poelmann 
Steeds meer mensen zoeken naar mogelijkheden om inkomen te genereren met hun vermogen. Dat vermogen hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Er zijn veel kleine beleggers die het inkomen uit hun spaargeld nodig hebben, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Banken betalen hun rente in de regel maar één keer per jaar uit en die rente is maar heel weinig. Veel aandelen in Europa betalen ook maar één keer per jaar dividend. De meeste dividendaandelen in Amerika kennen een kwartaaluitkering, maar voor beleggers waar het inkomen niet in de pas loopt met de uitgaven, kan een extra maandelijks inkomen goed van pas komen. Die situatie komt met name bij ouderen voor. Voor hen zijn aandelen met een maandelijkse uitkering een goede oplossing. Sommige beleggingsfondsen keren elke maand uit, maar er zijn ook aandelen die elke maand dividend uitkeren. Vandaag behandel ik er drie, in drie verschillende sectoren. Daarbij kijk ik ook naar aspecten als veiligheid en groei. Eén aspect blijft daarbij onzeker en dat is de dollar. Die dollar heeft de afgelopen maanden in ons voordeel uitgewerkt, maar dat kan ook andersom. Het enige antwoord daarop is spreiding van uw belegging in tijd. Niet alles in één keer dus.

Zorgsector
Eén van mijn favoriete sectoren op dit moment is de zorgsector. Elke dag worden gemiddeld 8000 Amerikanen 65 jaar. Dat betekent een enorme vergrijzing. En niet alleen groeit het aantal ouderen, ze leven ook langer. Ideaal zou zijn dat je tot in de laatste fase van het leven voor jezelf kunt blijven zorgen, maar de realiteit is anders. Dat betekent, dat een groeiend leger van ouderen aanspraak zal maken op zorg, inclusief onderdak. Een aandeel dat gespecialiseerd is in onroerend goed voor ouderenzorg is LTC Properties (NYSE: LTC). Het gaat hier om een real estate investment trust (REIT). De naam LTC staat voor “long term care”, iets dat miljoenen baby boomers de komende jaren nodig zullen hebben. LTC betaalt momenteel ongeveer 5% dividend. Dat dividend wordt regelmatig verhoogd. De afgelopen 5 jaar was dat gemiddeld 5,5% per jaar. Die regelmatige verhoging is een mooi vooruitzicht. U krijgt immers meer dan de inflatiestijging. LTC heeft dus vele aantrekkelijke aspecten. U heeft elke maand dividend met een belegging in een groeisector en het dividend wordt regelmatig verhoogd.

Financiele sector
Kleine bedrijven kunnen maar moeilijk kredieten krijgen bij banken. Om de financiering van die bedrijven toch mogelijk te maken, heeft de Amerikaanse overheid voor de business development companies (BDC’s) de vennootschapsbelasting kwijtgescholden als die bedrijven 90% van hun winst aan de aandeelhouders uitkeren. Een aandeel in deze sector, dat maandelijks dividend uitkeert, is Main Street Capital (NYSE: MAIN). Deze BDC financiert kredieten en aandelenkapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven. De onderneming betaalt zijn aandeelhouders 17,5 cent per maand dividend en komt daarmee op een dividendrendement van 6,7%. Twee keer per jaar betaalt Main Street een extra dividend uit, afhankelijk van het resultaat. De afgelopen twee keer was dat 27,5 cent, waarmee het totaal dividend uitkomt op $2,65 ofwel 8,4%. BDC’s zijn conjunctuurgevoelig. In een neergaande economie zijn er meer faillissementen onder de kleine bedrijven en dat knaagt aan het resultaat van de BDC. Maar in een economie dat uit het dal komt, is een belegging in een BDC de moeite waard.                        

Mini obligaties
Naast normale obligaties vind je op de Amerikaanse beurzen ook de preferente aandelen. Dat zijn een soort mini-obligaties die als aandelen worden verhandeld. Een preferent aandeel met een maandelijkse uitkering is de 6,7% American Realty Capital Properties (NASDAQ: ARCPP). Dit preferente aandeel is cumulatief. Dat betekent, dat mocht een uitkering worden overgeslagen, dat eerst moet worden ingehaald voordat de gewone aandeelhouders aan de beurt komen. Het inkomen van preferente aandeelhouders gaat dus boven dat van gewone aandeelhouders. Preferente aandeelhouders hebben echter geen stemrecht. Het gewone aandeel van American Realty betaalt momenteel geen dividend, nadat onlangs onregelmatigheden in de boekhouding werden vastgesteld. Het bestuur werd naar huis gestuurd en het nieuwe bestuur wilde eerst orde op zaken stellen. Ik verwacht echter, dat de onderneming op korte termijn het gewone dividend zal hervatten. De prefs noteren onder pari, waardoor het dividendrendement bijna 7% bedraagt. Wat deze prefs niet hebben is een groei van het dividend. Maar daarvoor is een rendement van 7% wel erg aantrekkelijk. Bovendien wordt de uitkering beschouwd als rente en hoeft geen 15% withholding tax te worden afgedragen.

Wilt u meer weten over hoog dividend, dan is een abonnement op The Dividend Factory de moeite waard. Deze nieuwsbrief van Paul van den Heuvel behandelt vele vormen van hoog dividend. Wilt u meer weten, klik dan hier.  

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann