Jaargang 4, nummer 80, 18 november 2015

  

Dividend in plaats van rente

Eric Poelmann

 
Veel beleggers denken bij het horen van ABN/AMRO aan de grote bank van de jaren voor de crisis. Een paar jaar van de beurs weggeweest, maar nu weer terug. Maar zo is het toch niet helemaal. Om te beginnen komt het aandeel voorlopig niet in de AEX. Dat kan over een tijdje veranderen als er meer verhandelbare aandelen beschikbaar komen en het fonds wat langer genoteerd is, maar de liquiditeit in het aandeel is nu te gering voor de AEX. In december wordt die AEX opnieuw gewogen, maar ook dan is er voor de ABN/AMRO zeker nog geen plaats, omdat het aandeel dan tekort genoteerd is. In maart is er een nieuwe kans. Dan zal zeker meewegen hoe groot de liquiditeit in het aandeel is. Zoals het er nu uitziet, is dan ongeveer €3 miljard vrij verhandelbaar. Nauwelijks genoeg voor een plaatsje in de AEX. Dat verandert pas als de overheid besluit meer aandelen naar de beurs te brengen.

Oplopende payout ratio
Vandaag wil ik stilstaan bij het aandeel ABN/AMRO als dividendaandeel. Alleen al, omdat het dividendrendement een alternatief is voor een spaarrekening, die steeds minder oplevert en in december misschien wel dicht bij de 0% komt. In mijn column heb ik het bijna uitsluitend over aandelen met een dollar notering. Maar voor veel spaarders is de stap naar aandelen al een grote, laat staan als die aandelen ook nog eens een dollar notering hebben. ABN/AMRO noteert in euro’s en gaat zijn dividend ook in euro’s uitbetalen. De bank heeft zich voor zijn aandeelhouders de afgelopen jaren van een goede kant getoond. Over 2012 kende het aandeel nog een payout ratio van 26%. De payout ratio is het percentage van de winst, dat via dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. In 2013 was dat 30% en in 2014 had het aandeel een payout ratio van 35%.

Mooi rendement over 2015
Over 2015 wil de ABN/AMRO op een payout ratio uitkomen van 40%. Die uitkering vindt plaats in 2016 en komt dus ook ten goede aan aandeelhouders, die op de emissie van deze week inschrijven. In de eerste 9 maanden van dit jaar heeft de bank een nettowinst gegenereerd van €1,65 miljard, maar de winst wordt in het vierde kwartaal met €210 miljoen gedrukt door regelgevingskosten. Daarmee komt de winst over 2015 waarschijnlijk uit op €1,94 miljard, ofwel €2,06 per aandeel. Bij een payout ratio van 40% betekent dit een dividend van €0,83 per aandeel. Vanaf 2017 wil de ABN/AMRO een payout ratio van 50% hanteren. Over 2016 laat de bank zich niet uit, maar ik neem aan, dat de ratio op 45% zal liggen. De vraag gaat zijn wat de particuliere belegger voor een uitgiftekoers gaat betalen bij een bandbreedte tussen €16 en €20. Dat is wat koffiedik kijken, maar ik houd het voorlopig maar op het midden, dus €18. Bij die koers heeft de aandeelhouder over 2015 een dividendrendement van 4,55%. Dat zou een mooi rendement zijn, omdat beleggers pas in november investeren in het aandeel en waarschijnlijk in april het dividend krijgen uitgekeerd.

Kostenontwikkeling doorslaggevend
De vraag is nu hoe de winstontwikkeling er de komende jaren uit zal zien. Dat is sterk afhankelijk van de kostenontwikkeling en daar heeft de ABN/AMRO niet zo’n geweldige reputatie. Doelstelling van de bank is een kosten-inkomsten ratio tussen de 56 en 60% in 2017. In het verleden kwam deze ratio, ondanks alle bezuinigingen, regelmatig boven de 70%. Dit jaar ligt de bank redelijk op koers en haalde in het derde kwartaal een ratio van 59%. Maar de regelgevingskosten van €210 miljoen in het vierde kwartaal kunnen roet in het eten gooien. Voor 2016 worden regelgevingskosten voorzien van €325 miljoen. Bovendien is er nog een post onvoorzien uit het verleden, die misschien nog niet helemaal op de balans is gedekt. Ik heb het dan over de renteswaps, waar de ABN/AMRO mogelijk nog wat meer moet rechtzetten dan tot nu toe wordt gedacht. Daarom blijf ik wat voorzichtig en schat de winst over 2016 in op €2 miljard. Voor 2017 is een verwachting nog wat ver weg en houd ik het voorlopig op €2,15 miljard. Dat betekent over 2016 een dividend van €0,96 per aandeel en voor 2017 van €1,14 per aandeel. In 2017 zou het rendement op de kostprijs bij een uitgiftekoers van €18 uitkomen op 6,3%. Let wel, dit zal pas in 2018 worden uitbetaald. Het is een veronderstelling met wat aannames en onzekerheden, maar ik heb wel vertrouwen in Gerrit Zalm als CEO van de ABN/AMRO. Komt de uitgiftekoers op €20 uit, dan is het dividendrendement over 2017 nog altijd 5,7%. Ik schrijf daarom in voor 250 aandelen en kijk dan de ontwikkelingen even aan voor ik besluit aandelen bij te kopen. 
 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann