Jaargang 5, nummer 34, 18 mei 2016

 

Op jacht naar meer inkomen 

Eric Poelmann 
De centrale banken zijn nu niet de grootste vrienden van beleggers die inkomen uit hun kapitaal nodig hebben om van te leven. De ECB blijft de rente maar naar beneden drukken en de Fed leeft nog altijd met een rente van 0,5%. De vier verhogingen die dit jaar zouden komen, gaan in ieder geval niet door. Misschien één of hooguit twee, maar ook dat is lang niet zeker. De werkloosheid is bij de Fed niet meer het doorslaggevende punt. De economie wel, want die sputtert in Amerika op dit moment. En dan de dollar. Want een renteverhoging gaat de dollar weer wat sterker maken en veel grote Amerikaanse bedrijven zitten daar niet op te wachten.

Spreiden is belangrijk
Obligaties kunnen nog altijd heel wat opbrengen. Zeker de obligaties met een wat lagere waardering. En als die obligaties dan nog eens zijn ondergebracht in een fonds, dat deels met geleend geld is gefinancierd, dan kan het rendement flink oplopen. Er zit wel een klein risico aan dit soort fondsen. Als de rente gaat stijgen dan dalen de koersen. Maar een grote rentestijging zit er voorlopig niet in, dus als u wat moed hebt kunt u een hoog rendement maken op uw spaargeld. Eén tip wil ik u vooraf geven. Spreid zoveel mogelijk. Stop niet alles in één belegging. Nooit meer dan 10% van uw geld in één positie. Beter nog, beperk het tot 5%.

Minder risico
Vandaag maak ik spreiden tot het thema. Want er zijn ETF’s die in obligaties gespecialiseerd zijn, speciaal in hoogrenderende obligaties. En zolang de Fed een renteverhoging voor zich uit schuift, zit u goed me zo’n ETF. De aanbeveling van vandaag heeft wel een speciaal karakter. Het gaat om een ETF die zich specialiseert in closed-end fondsen (CEF), die op hun beurt weer beleggen in obligaties. Een maximale spreiding dus met één belegging, waarmee het risico wordt teruggebracht. Het gaat om Power Shares CEF Income Composite ETF (NYSE: PCEF).

Obligaties met korting
Closed-end fondsen worden vaak niet begrepen door beleggers. Sterker, veel beleggers negeren de CEF. Nadat een CEF op de beurs is gebracht, gaat het om een vastgelegd aantal aandelen in de CEF. Die aandelen worden verhandeld als elk ander aandeel. De koers wordt dus bepaald door vraag en aanbod. Niet door de intrinsieke waarde. Het gevolg is, dat veel CEF’s worden verhandeld met een discount. Een lagere koers dus dan de intrinsieke waarde. Door closed-end fondsen met een korting te kopen, krijgt u in feite obligaties onder de prijs en kunt u dus een hoger rendement maken.

Maximale spreiding
De meeste CEF’s zijn obligatie gerelateerd en Power Shares CEF Income Composite ETF is de beste manier om in al die CEF’s te beleggen. Meer spreiden met een beperkt vermogen is praktisch onmogelijk. Onze ETF volgt 145 verschillende obligatie CEF’s en daarnaast CEF’s die een deel van hun portfolio financieren met geleend geld. De sleutel voor het hoge rendement van de ETF is gelegen in het feit, dat de beheerders doorlopend zoeken naar CEF’s, die met een discount worden verhandeld. De huidige portfolio van de ETF heeft een gemiddelde korting op de intrinsieke waarde van 7,45%. Als u de onderliggende obligaties zelf zou moeten kopen, dan krijgt u deze korting nooit!

Maandelijkse uitkering
Omdat Power Shares CEF Income Composite ETF zich specialiseert op hoog renderende obligaties en die ook nog eens met een korting koopt, kan deze ETF een dividendrendement bieden tussen 7% en 8%. En wat de ETF nog aantrekkelijker maakt is de maandelijkse dividenduitkering. Daar moet wel de kanttekening bij gemaakt worden, dat de kosten voor het management van deze ETF wat aan de hoge kant zijn. Deze ETF is aantrekkelijk voor de conservatieve belegger, die met een beperkt risico een regelmatig inkomen wil genereren.

Wilt u meer weten over hoog dividend beleggen, neem dan een abonnement op The Dividend Factory van Paul van den Heuvel. Hij behandelt allerlei vormen van hoog dividend. Wilt u meer weten, klik dan hier. 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann