Jaargang 5, nummer 53, 17 augustus 2016

 
Elke maand dividend (deel 2)

Eric Poelmann

Nog maar een paar weken geleden leek de race voor het Amerikaanse presidentschap nog spannend te kunnen worden, maar die spanning is eigenlijk wel verdwenen. Trump doet teveel domme uitspraken, die veel Amerikanen tegen het hoofd stoten. En steeds meer republikeinen keren hun kandidaat daarom de rug toe. Als belegger ga ik mij nu instellen op Clinton als eerste vrouwelijke president van Amerika. Niet dat ik nou erg blij ben met Clinton als president. Want zij schermt met allerlei belastingverhogingen, die de economie geen goed zullen doen. Het laatste waar zij mee op de proppen is gekomen is een exit tax voor bedrijven, die hun domicilie buiten Amerika willen kiezen. Ik vind dat niet slim. Amerika heeft een belachelijk hoge vennootschapsbelasting van 35%. Dat is wereldwijd buiten proporties. En dat is ook de reden, dat veel bedrijven het voor gezien houden in Amerika. Een verlaging naar ergens tussen 15% en 20% is veel verstandiger. Niet alleen zou dat het vertrek van veel bedrijven verhinderen, er zouden ook veel bedrijven naar Amerika terugkomen. En per saldo zou het totaal aan inkomsten voor de Amerikaanse overheid wel eens kunnen toenemen met een forse verlaging van de vennootschapsbelasting en het afschaffen van een hele serie aftrekposten.

Voortzetting Obama beleid
Als Clinton president wordt, betekent dat rust in de regelgeving. En dat is over het algemeen goed voor beleggers. Ik ben mij aan het instellen op Clinton als president. En dat is goed voor mijn onroerend goed beleggingen in de zorgsector, want Clinton zal Obamacare in stand willen houden en zelfs willen uitbreiden. Trump zou een bedreiging zijn, want hij wil de Affordable Care Act opnieuw ter discussie stellen. De REIT’s (real estate investment trusts) in de zorgsector vormen een hoeksteen in mijn portfolio. Zij bedienen immers een alsmaar groeiende groep ouderen. De geboortegolf van na de tweede wereldoorlog is inmiddels 65 geworden en dat betekent, dat Amerika behoorlijk aan het vergrijzen is. Daar komt bij, dat wij steeds ouder worden. De behoefte aan verzorging neemt dus toe, of dat nu in verzorgingstehuizen plaatsvindt of in ziekenhuizen.

Ouderen als doelgroep
De meeste REIT’s keren elk kwartaal een dividend uit. Maar LTC Properties (NYSE: LTC) doet dat elke maand. Deze REIT heeft zijn dividend in oktober vorig jaar nog met 5,9% verhoogd naar 18 cent per maand. Ook deze REIT profiteert van het belastingvoordeel dat aan REIT’s wordt gegeven als zij 90% van hun winst uitkeren aan de aandeelhouders. Zij zijn dan immers vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Hier profiteren wij van het belastingverdrag dat Nederland (en België) en Amerika ooit hebben afgesloten en waarbij wij 15% withholding tax moeten afdragen. Die withholding tax mag in Nederland worden verrekend met de vermogensrendementsheffing. LTC Properties heeft zijn focus gericht op de ouderengroep. Zij financiert wat Amerikanen senior housing noemen voor degenen, die nog redelijk zelfstandig kunnen leven. Daarnaast investeert deze REIT is assist living facilities voor ouderen, die meer hulp nodig hebben.

Kopen en houden
LTC Properties concentreert zich over het algemeen op de kleinere projecten tussen $10 en $100 miljoen. In het afgelopen kwartaal maakte de REIT een winst van 58 cent per aandeel. Maar de winst is voor beleggers van minder belang, omdat hierin ook de afschrijvingen zijn verwerkt. Die tellen wel door in de winst, maar het zijn geen uitgaven. Daarom kijken wij meer naar de funds from operations (FFO). Die waren 77 cent per aandeel en daarmee wordt het huidige dividend dus ruimschoots afgedekt. Voor de belegger die elke maand dividend wil, is LTC Properties dus zeker de moeite waard. Het dividend komt uit op $2,16 per jaar. Het aandeel heeft een dividendrendement van 4,14%.

 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann