Jaargang 6, nummer 1, 4 januari 2017

 
Een goed beleggingsjaar toegewenst

Eric Poelmann

Het nieuwe beleggingsjaar 2017 is zojuist van start gegaan. We gaan proberen er weer het beste van te maken, en ook dit jaar richt ik mij op inkomen uit onze beleggingen. Speculeren blijft uit den boze, alhoewel een koerswinst natuurlijk altijd meegenomen is. De vraag gaat dit jaar zijn of de Trump-rally zich nog lang zal voortzetten. Eén ding gaat zeker zijn, Amerika wordt de komende vier jaar geregeerd door een man uit de business en niet door iemand uit de politiek. Dat betekent dat een aantal dingen zullen veranderen en dat we ons erop moeten voorbereiden, dat de nieuwe Amerikaanse president soms onverwacht uit de hoek kan komen. We hebben hiervan al wat voorproefjes gehad tijdens de verkiezingstournee en ik houd er rekening mee, dat die trend nog wel even zal worden voortgezet.

Ander beleid
Voor Trump komt het er nu op aan, dat hij gaat waarmaken wat hij heeft aangekondigd. Die muur aan de grens met Mexico, daar geloof ik nog niet zo in. Maar een handelsmuur met China hangt wel in de lucht. Niet zo radicaal als aangekondigd, maar Trump wil meer jobs in Amerika en waar dat mogelijk is zullen importbeperkingen van kracht worden. Een ander project, waar Trump mee wil scoren, is een verbetering van de Amerikaanse infrastructuur. Daar kunnen veel mensen mee aan het werk. Die verbetering is wel nodig ook. Als ik de armoe zie van het wegensysteem in Californië bijvoorbeeld, dan moet er heel veel werk verzet worden om de kwaliteit weer op peil te brengen. En niet alleen wegen, maar ook vliegvelden en spoorwegen hebben een verbetering nodig. De vraag rijst wel wie dat allemaal moet betalen, maar Trump lijkt maling te hebben aan het begrotingstekort.

Vennootschapsbelasting omlaag
Een ander project waar Trump zich op wil storten, is een herziening van het belastingstelsel. En dan denk ik nog niet eens zozeer aan een verlaging van de inkomstenbelasting, maar aan een herziening van de vennootschapsbelasting. Daar moet echt iets gebeuren in Amerika. Momenteel moeten bedrijven 35% van hun winst aan de overheid afdragen en daar wijkt Amerika veel te veel af van wat er zich in de rest van de wereld afspeelt. Het gevolg is dat er de afgelopen jaren teveel aan belasting is ontweken en Trump ziet in, dat daar snel wat moet gebeuren. Niet alleen gaat die 35% naar waarschijnlijk 15%, maar ook komt er een pardonregeling voor al die bedrijven, die hun winst vanwege de hoge belasting buiten Amerika hebben gerealiseerd. Dat betekent, dat er heel veel geld naar Amerika zal terugstromen. Bedrijven kunnen dat investeren, maar ze kunnen dat ook gebruiken om eigen aandelen op de beurs in te kopen of dat in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeren. De beide laatste opties zijn interessant voor beleggers, die aandelen in die bedrijven hebben.

Trendbreuk dollar?
Met één verwachting zat ik het afgelopen jaar mis. Dat was de ontwikkeling van de dollar. In de cyclus van de afgelopen 40 jaar was de verwachting, dat de dollar in 2016 zou gaan dalen. Dat gebeurde niet. Eén van de oorzaken zou kunnen zijn, dat de rente in Amerika wat is gestegen en dat de verwachting voor 2017 een verdere stijging is. Maar ik denk, dat de zwakte van de euro meer gewicht in de schaal heeft gelegd. De vraag is nu of de waardedaling van de dollar vertraagd is of dat hier van een trendbreuk sprake is. Beleggers in de dollar hebben in ieder geval in 2016 profijt kunnen halen van de hoger dan verwachte dollar. Niet alleen is de waarde van hun beleggingen gestegen, maar ook zijn de dividendinkomsten boven verwachting. Toch heeft dit gevolgen voor Amerikaanse bedrijven die veel activiteiten buiten Amerika hebben, zoals McDonald’s bijvoorbeeld. Hun winsten staan onder druk en door de oplopende rente hebben de banken juist betere tijden voor de boeg. We zien dat al in de koersen terug en zullen hier de komende maanden meer aandacht aan besteden. 

 

Share this page

Hartelijke groet,

Eric Poelmann
 

Eric Poelmann (1947) is redacteur van DividendRadar.nl een website voor de dividendliefhebber. Nu de rente zo laag staat, realiseert hij zich als geen ander dat dividend een serieus alternatief is voor beleggers die van inkomen uit hun spaargeld afhankelijk zijn. Wekelijks publiceert hij over allerlei vormen van dividendinkomen. Daarbij komen zowel conservatieve beleggingen als de wat meer speculatieve beleggingen in dividendaandelen aan de orde.